İklim KriziManşet

İklim değişikliğiyle mücadelede 23 projeye 1 milyar dolarlık finansman desteği

0

Paris Anlaşması ile beraber iklim finansmanında en kritik organ haline gelen Yeşil İklim Fonu (GCF) 19. Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, bütçesi toplamda 1 milyar doları aşan 23 yeni projeye finansman kararı onaylanırken, finanse edilecek projelerde aranacak çevresel-sosyal kriterler ve yerli halklara ilişkin politika prensipleri de kabul edildi.

Yeni kabul edilen projelerle beraber Yeşil İklim Fonu proje portfolyosu toplam bütçesi 3.7 milyar dolar olan 76 projeye genişledi.

Yeşil İklim Fonu Yönetim Kurulu 2018 yılı için Eş-sekreterlik pozisyonlarına gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri temsilen İsveçli Diplomat ve Elçi Lennart Båge ve Paris Anlaşması’nı tepkilere rağmen çok geç imzalayan ancak anlaşmaya hızla taraf olan Nikaragua’dan iklim müzakerecisi Dr. Paul Oquist’i seçti.

Yeşil İklim Fonu’nun operasyonlarını güçlendirecek bir takım politika kararlarının (Yerli Halklar Politikası, Çevresel ve Sosyal Politika) alındığı 19. kurul toplantısında Yeşil İklim Fonu’na hazırlık programı kapsamında gelişmekte olan ülkeler için 60 milyon dolar ek kaynak da onaylanmış oldu.

Paul Oquist ve Lennart Båge

Yeni Eş-sekreter Dr. Paul Oquist’in deyişine göre oldukça olumlu geçen toplantıda toplamda 1 milyar dolarlık bütçeye sahip 23 yeni projenin finanse edilmesi kararlaştırıldı.

Kurulda aynı zamanda Basitleştirilmiş Onay Süreci adı verilen, gelişmekte olan ülkelerin daha az bürokrasi ile daha küçük ölçekli başvurular yapabilmesine olanak tanıyacak yeni bir başvuru çerçevesi kabul görmüş oldu.

Kurul, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal İçermeye ilişkin kararları almayı ise ertelemeyi seçti. Yeşil İklim Fonu’nda azalan kaynakların gelişmiş ülkelerce yenilenmesi (replenishment) kararı da ABD’nin güçlü itirazları nedeni ile sonraya bırakıldı.

Hangi projeler kabul edildi?

Yeşil İklim Fonu 19. Yönetim Kurulu Toplantısında finanse edilmesi kararlaştırılan projeler ve finanse edilecek bütçeleri şu şekilde:

 1. Grenada’da İklime Dayanıklı Su Sektörü, 42.16 milyon dolar
 2. Barbados’ta Sürdürülebilirlik için Su Sektörü ve İklim Değişikliğine Dayanıklılık Bağı, 27.61 milyon dolar
 3. Doğu Karayipler Küçük Ada Devletlerinde Entegre Fiziksel Adaptasyon ve Toplum Dayanıklılığı için Kamu, Özel ve Sivil Toplumda İyileştirilmiş Doğrudan Erişim Pilot Projesi, 20 milyon dolar
 4. Paraguay’da Yoksulluk, Yeniden Ormanlaştırma, Enerji ve İklim Değişikliği, 25.06 milyon dolar
 5. Paraguay’da Özel Sektör Sanayide Enerji Verimliliği Yatırımlarını Teşvik Etmek, 23 milyon dolar
 6. Arjantin’de Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Yatırımları için Finansman ve Risk Azaltım Enstrümanlarının Desteklenmesi, 103 milyon dolar
 7. Brezilya’da Enerji Verimli Şehirler için Finansal Enstrümanlar, 195 milyon dolar
 8. Marşal Adaları, Pasifik’te İklim Değişikliğine Dayanıklılık Projesi 2. Fazı, 25 milyon dolar
 9. Tacikistan’ın Dağlık Coğrafyalarındaki Hassas ve Gıda Güvencesiz Toplulukların Kapasite Geliştirme ve Geçim Biçimlerinin Çeşitlendirilmesiyle İklim Değişikliğine Dayanıklılıklarının Arttırılması, 9.27 milyon dolar
 10. Gürcistan’da İklim Bilgisinin Kullanılması ve Çoklu Tehlike Erken Uyarı Sisteminin Ölçeklendirilmesi, 27.05 milyon dolar
 11. Bangladeş’te Başta Kadınlar Olmak Üzere Kıyı Kesimlerinde Yaşayan Toplulukların İklim Değişikliği Kaynaklı Toprak Tuzlanmasıyla Başa Çıkılabilmesi Amacıyla Uyum Kapasitesinin Güçlendirilmesi, 24.98 milyon dolar
 12. Bangladeş Küresel Temiz Pişirme Programı, 20 milyon dolar
 13. Vietnam’da Sanayi Teşebbüslerinde Enerji Verimliliğini Ölçeklendirmek, 86.30 milyon dolar
 14. Zambiya’da Tarımdan Geçimini Sağlayan Agroekoloji Bölgelerinde İklim Değişikliğine Dayanıklılığı Arttırmak (1 ve 2. faz), 32 milyon dolar
 15. Kuzey Rwanda’da Kırsal toplulukların İklim Değişikliğine Dayanıklılığını Arttırmak, 32.79 milyon dolar
 16. Afrika Hidrometeoroloji Programı – Sahra Altı Afrika’da İklim Değişikliğine Dayanıklılığı Arttırmak: Burkina Faso Ülke Projesi, 22.5 milyon dolar
 17. Tacikistan Devlet Hidrometeoroloji Ajansı’nın Kurumsal Gelişimi, 5 milyon dolar
 18. Kamboçya’da İklim-dostu Tarım Sektörü Değer Zincirleri Projesi, 40 milyon dolar
 19. Moğolistan Yeşil, Düşük Bütçeli, İklim Değişikliğine Dayanıklı Konut ve Kentsel Yenilenme Projesi, 145 milyon dolar
 20. Gana, Nijerya ve Uganda Acumen İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarım Fonu (ARAF), 26 milyon dolar
 21. Zambiya Yenilenebilir Enerji Finansman Çerçevesi, 52.5 milyon dolar
 22. Hindistan’da Ticari, Sanayi ve Konut Sektörlerinde Çatı Tipi Güneş Enerjisi için Kredi, 100 milyon dolar
 23. Namibya’da Küçük Çiftlik Sahiplerinin Ekosistem ve Mera Yönetim Pratiklerini İyileştirmek, 9.3 milyon dolar

 

(İklim Haber)

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.