LGBTİ+Manşet

Homofobi Karşıtı Buluşma 1 Mayıs’la başlıyor

0

Kaos GL Derneği bu yıl yedincisini düzenleyeceği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın (HKB) programını açıkladı.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın bu yıl gerçekleşecek yedincisinin programında “Sınırlara Karşı Forum”, “Medya-İletişim Forumu”, “Yoldaş Forum”, Kentsel Forum”, “Trans Forum”, “Lezbiyenler ve Biseksüel Kadınlar Forumu”, “Anarko-Queer Forum”, “Anti-Militarist Forum”, “Sığınmacılar İçin Sınırlara Karşı Forum”, “Öğrenciler Buluşması”, “Arkadaş Z. Özger Buluşması” ile “Erkelik Forumu” yer alıyor.

Özgürlüğün bayramı 1 Mayıs yürüyüşü ile başlayacak olan Buluşma, 20 Mayıs’ta “Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş” ile sona erecek.

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ayrımcılığına karşı mücadele yürüten Kaos GL, her yıl 17 Mayıs Haftasında düzenlediği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’yı homofobi ve transfobiye karşı 7 yıldır örgütlüyor.

7. Buluşma’nın katılımcıları

Homofobi ve transfobi karşıtı herkesin katılımına açık yapılan Buluşma’da, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) bireyler, dernek ve oluşumlarla birlikte her yıl olduğu gibi yine yurt içinden ve yurtdışından akademisyenler, kadın örgütlerinden temsilciler, hukukçular, gazeteciler, sanatçılar, yazarlar, sivil toplum temsilcileri ile politikacılar katılıyor.

5 ülkeden uluslararası katılım

İranlı LGBT sığınmacıların yanı sıra Rusya, Macaristan, Almanya ve Norveç’ten akademisyen, politikacı ve LGBT aktivistler Homofobi Karşıtı Buluşma için Ankara’ya geliyorlar.

14 üniversiteden akademisyen

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olmak üzere 14 üniversiteden akademisyenler 7. Homofobi Karşıtı Buluşma’ya katılacaklar.

10 kurum destekledi, Kaos GL koordine etti

Kaos GL tarafından koordine edilen Homofobi Karşıtı Buluşma’nın Ankara merkez etkinlikleri bu yıl Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi (İHM), ODTÜ LGBTT Dayanışması, ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu, ODTÜ Sosyoloji Topluluğu, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Dayanışma Derneği (SBF-d-DER), Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Kaos GL Eğitim Komisyonu, Yeryüzüne Özgürlük Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Ekoloji Kolektifi’nin katkılarıyla düzenleniyor.

7. Buluşma’nın etkinlik mekânları

7. Buluşma’nın merkezi etkinlikleri Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nün yanı sıra Ankara’da sekiz ayrı mekanda gerçekleşecek.

Buluşma’nın etkinlikleri bu yıl Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Merkez Kampüsü, Tayfa Cafe, Kaos Kültür Merkezi (KKM), Aylak Yaşam Kültür Evi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) İnsan Hakları Merkezi (İHM), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Roxanne Cafe, Ekoloji Kolektifi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Toplumsal Araştırmalar Kültür Ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV)’ın mekânsal destekleriyle yapılacak.

7. Homofobi Karşıtı Buluşma’nın konserleri için Nefes Bar, partileri içinse Sixtiees Club ev sahipliği yapılacak.

1 MAYIS SALI

Gökkuşağı bayrağının altında sokaklardayız…

3 MAYIS PERŞEMBE

ERKEKLİK FORUMU

ODTÜ LGBTT Dayanışması&Siyaset Bilimi Topluluğu&Sosyoloji Topluluğu

Saat: 17.30

Yer: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – MM-125 Amfisi (MM Binası, 1. Kat)

Yrd. Doç. Dr. H. Bahadır Türk, Çankaya Üniversitesi

“Yılmaz Güney Filmlerinde Hegemonik Erkeklik”

Dr. İlknur Hacısoftaoğlu

“Sporda Erkeklikler ve Homofobiye Spor Üzerinden Bir Bakış”

Remzi Altunpolat, Kaos GL

“Türkiye Sağında Erkeklik Kurgusu ve Eşcinsellik”

Forum Öncesi

Saat: 15:30

Yer: ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluk Odası

Mehmet Bozok, Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi

“Erkek Olmak, Değişimin Olanaklarını Tartışmak”

ARKADAŞ Z. ÖZGER BULUŞMASI

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Dayanışma Derneği (SBF-d-DER)

4 MAYIS CUMA

Saat: 15:00-16:30

Yer: Tayfa Cafe, Selanik Caddesi 82/32, Kocatepe

Onur Caymaz, Şair

“Okumak Hiçbir İşe Yaramaz!”

7 MAYIS PAZARTESİ

Yer: Ankara Üniversitesi (AÜ) Cebeci Kampüsü, İletişim Fakültesi Orta Bahçe

Saat: 13:00-14:30

Fırat Demir, Şair

“Toplumsal Bir Örgütlenme Olarak İkiyüzlülük”

Saat: 15:00-16:30

Kıvanç Tanrıyar, Çevirmen

“Anlatıyı Dolaptan Çıkarmak”

5 MAYIS CUMARTESİ

HOMOFOBİ VE TRANSFOBİ KARŞITI ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Kaos GL Eğitim Komisyonu

Saat: 10:00-17:00

Yer: Kaos Kültür Merkezi (KKM), GMK Bulvarı, No: 29/12, Demirtepe/Kızılay

Birinci Oturum: “Niye Eğitim, Kime Eğitim?”

Saat: 13:00-14:30

Moderatör: Remzi Altunpolat, Kaos GL Eğitim Komisyonu

“Bir sosyalizasyon süreci olan eğitimin amaçladığı şey nedir?”

İkinci Oturum: “Eğitilemeyenlerin Yoldaşlığı”

Saat: 15:00-16:30

Moderatör: Zeynep Çiçek, AÜ SBF Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

“Eğitimin dışarıda bıraktıkları, dışarıda kalanların kesişim noktaları”

Üçüncü Oturum: “Karatahtanın İşgali”

Saat: 17:00-18:30

Moderatör: Semih Sapmaz, ODTÜ LGBTT Dayanışması

“Tebeşire el koymak, karatahtayı işgal etmek için birliktelik”

8 MAYIS SALI

ERKEKLİK TAHAKKÜMÜNE DAİR VİDEO SUNUM

Yeryüzüne Özgürlük Derneği&Ekoloji Kolektifi&Kaos GL

Saat: 18:30 – 20:00

Yer: Ekoloji Kolektifi, İnkılâp Sokak, 26/4 Kızılay-Ankara

Güray Tezcan, Yeryüzüne Özgürlük Derneği

“Erkekliğin Tek Eşli Heteronormatif Evlilikler ve de Et Yeme Üzerinden Tahakkümünü Sürdürmesine Dair”

10 MAYIS PERŞEMBE

MÜLTECİ ÇALIŞTAYI

Kaos GL ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin birlikte düzenlediği Homofobiye Karşı LGBT Mülteciler Çalıştayı’na sadece mültecilik alanında çalışan davetli kurum ve kişiler katılacaktır.

11 MAYIS CUMA

SIĞINMACILAR İÇİN SINIRLARA KARŞI FORUM

Yer: Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi (İHM), SBF 229-A

Birinci Oturum

Saat: 14:00 – 15:00

Moderatör: Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi, SBF, İnsan Hakları Merkezi

Prof. Dr. H. Neşe Özgen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

“Sınır:Sınır üzerine konuşmaya başladığımızda, aslında siyaset alanının neredeyse tamamı üzerine konuşabiliriz: Vatan, devlet, karşı tarafla siyasi ilişkiler, yurt, daüs-sıla, iktidar, etnisite, millet vb.”

İkinci Oturum

Saat: 15:20 – 17:00

Doç. Dr. Sema Buz, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü

“Sınır Politikalarının Göçmen ve Sığınmacıların Günlük Hayatlarına Etkileri”

Ufuk Ahıska, Göçmen Dayanışma Ağı

“Sınırsız Ulussuz Sürgünsüz Özgür Bir Dünya, Göçmenleri Çevreleyen Ulusal Sınırlar, Alternatif Mekanlar-Göçmenlerle Dayanışma Mutfağı Deneyimi”

Pırıl Erçoban, Mülteci-Der

“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Göçmenlerin Sorunlarının Ne Kadarına Çözüm Olacak?”

12 MAYIS CUMARTESİ

ANTİ-MİLİTARİST FORUM

Saat: 15:30 – 17:00

Yer: Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), İzmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, Kızılay

Yrd. Doç. İsmet Akça, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

ANARKO-QUEER FORUM

Saat: 17:30 – 19:00

Yer: Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), İzmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, Kızılay

“Kapitalizme Karşı Queer Virüsü”

Göksun Yazıcı, “Heteroseksüelliğin “havı tersine” Taranmaz mı? Queer Heteroseksüelliğe Musallat Oldu…”

Kürşad Kızıltuğ, “Queer Radikalizm mi Radikalizmin Queerleşmesi mi?”

Atalay Göçer, “Kapitalizmin Jenital-Bozumu; Ekonomik Kimliğin Homolaştırılması”

13 MAYIS PAZAR

LEZBİYENLER ve BİSEKSÜEL KADINLAR FORUMU

“Eşcinsel ve Biseksüel Kadınlar Ne Yaşadı, Ne Yaşıyor, Ne İstiyor? Kazanımlar ve Mücadele Alanları”

Saat: 10:00 – 18:00

Yer: Roxanne Cafe, Konur Sokak, No: 10/20 Kat: 5 İgeme Apt. Kızılay

15 MAYIS SALI

TRANS FORUM

Saat: 16:00 – 18:00

Yer: Aylak Yaşam Kültür Evi, Konur 2 Sokak, No: 63/13, Bakanlıklar

Transfobiye karşı mücadele taktik ve politikalarının ele alınacağı Forum, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde, LGBT örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

16 MAYIS ÇARŞAMBA

KENTSEL FORUM

“Eşcinsel Gettolar Değil Kentin Tamamını İstiyoruz!”

Kentsel Mekânların Kurulumunda Heteroseksist Politikalar ve Uygulamalar

Saat: 18:00 – 19:30

Yer: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Konur Sokak, No: 4 (Beşinci Kat), Kızılay

Yrd. Doç. Dr. Levent Şentürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Dr. Ayça Kurtoğlu, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi

Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası

17 MAYIS PERŞEMBE – ULUSLARARASI HOMOFOBİ ve TRANSFOBİ KARŞITI GÜN

Uluslararası Af Örgütü, Türkiyeli LGBT’lerin hakları için yürüttüğü uluslararası kampanyada topladığı imzaları, Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün olan 17 Mayıs Perşembe günü TBMM’ne sunacak.

17 MAYIS PERŞEMBE

YOLDAŞ FORUM

“Muhafazakârlığın Neo-Liberalizmle Flörtü Hayatlarımıza Hangi Sınırları Çekiyor?”

Moderatör: Doç. Dr. Alev Özkazanç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Saat: 17:30 – 19:00

Yer: Toplumsal Araştırmalar Kültür Ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), Atatürk Bulvarı No: 127 Kat: 10, Bakanlıklar

18 MAYIS CUMA

MEDYA – İLETİŞİM FORUMU

Hotel Best, Atatürk Bulvarı, No: 195, Kavaklıdere

Birinci Oturum

Saat: 13:00 – 14:30

Ayrımcılığa, Nefrete, Aşağılanmaya ve Damgalanmaya Karşı LGBT’ler Hangi Araçları Kullanabilirler?

Moderatör: İrfan Aktan, Express Dergisi

Prof. Dr. Melek Göregenli, Kaos GL Danışma Kurulu Başkanı

Avukat Oya Aydın, Kaos GL Derneği Avukatı

Prof. Dr. Mutlu Binark, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

Tuğrul Çomu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları

“Sosyal Medyada Nefret Söylemi”

İkinci Oturum

Saat: 15:00 – 16:30

Azınlıklar, Mülksüzler ve Heteroseksüel Olmayanlar Medyanın Şamar Oğlanı mıdırlar?

Moderatör: Doç. Dr. Hülya Uğur Tanrıöver, Galatasaray Üniversitesi, GSÜ – MEDİAR (Medya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi müdiresi) & MEDİAZ üyesi

“Medyada cinsiyetçi söylemin dünü, bugünü…”

Emek Çaylı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

“Popülizmin Muhafaza ve Müdafaa Ettiği Medyanın Hoşgörülenleri”

Selda Tuncer, ODTÜ Sosyoloji Araştırma Görevlisi

“Marjinallikle Sıradanlık Ekseninde Televizyon Dizilerinin Tabu Konuları”

Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

“Anayasa Tartışmaları ve LGBT Hareketler: Medyada Haber Olmak”

Üçüncü Oturum

Saat: 17:00 – 18:30

Yeni Medyanın Olanakları ile Kısıtlılıkları ve Kısıtlamaları Arasında Nasıl Gökkuşağı Patikaları Açabiliriz?

Moderatör:Gülseren Adaklı,Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

“Sosyal Medya Tartışmalarında Özerklik Sorunu”

Dr. Oğuzhan Taş, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

“Sosyal Medyada ’Sosyal’ Olan Ne?”

İdil Engindeniz Şahan,Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi

“1994’ten Günümüze Bir Derginin Dönüşümü / Dönüştürdükleri”

Burcu Şimşek, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

“Ayrımcılığa Karşı Bir Yeni Medya Olanağı Olarak Dijital Hikayeler”

19 MAYIS CUMARTESİ

SINIRLARA KARŞI FORUM

“Milliyetçiliğin Kapadığı Kapılar Nelerin Üstünü Örter?”

Saat: 12:00 – 13:30

Birinci Oturum: Avrupa’da Gülleri Solduran Irkçılığın Seyri

Moderatör: Hakan Ataman, İnsan Hakları Savunucusu, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi

Sebahat Tuncel, TBMM Üyesi, BDP İstanbul Milletvekili & HDK Eşsözcüsü

Anette Trettebergstuen, İşçi Partisi, Norveç

Milan Rozsa, Hungarian LGBT Allaince, Macaristan

Polina Korchagina, VIKHOD (Coming Out), Rusya

Zita Gurmai, (Video Sunum) AP Parlamenteri & PES Women Başkanı, Macaristan

Saat: 14:00 – 15:30

İkinci Oturum: Homofobi ve Irkçılık

Moderatör: Remzi Altunpolat, Kaos GL Derneği

Prof. Dr. Castro Varela – Alice Salomon Hochschule Berlin, Almanya

Prof. Dr. Nikita Dhawan – Professor of Political Science for Postcolonial/Gender, Goethe University Frankfurt, Almanya

Saat: 16:00 – 17:30

Üçüncü Oturum: “Herkes Benim Vatandaşım Ama Heteroseksüel Olmak Koşuluyla!”

Moderatör: Gülbanu Altunok, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Aylin Nazlıaka, TBMM Üyesi, CHP Ankara Milletvekili

Prof. Dr. Simten Coşar, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Psikiyatr, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fatih Yaşlı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi

20 MAYIS PAZAR – HOMOFOBİ ve TRANSFOBİ KARŞITI YÜRÜYÜŞ

“Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş” 20 Mayıs 2012 tarihinde, Pazar günü Ankara’da yapılacak. Yürüyüş saat 13:00’te başlayacak. “Heteroseksizme Teslim Olmayacağız! Ya Eşitlik Ya da Hiç!” şiarıyla Kurtuluş’tan Kızılay’a gökkuşağı bayrağının altında yürüyoruz! Birlikte güçlenmek ve birlikte özgürleşmek için gelin hep beraber yürüyelim!

7. ULUSLARARASI HOMOFOBİ KARŞITI BULUŞMA ETKİNLİK MEKÂNLARI

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Merkez Kampüsü

Tayfa Cafe: Selanik Caddesi 82/32, Kocatepe

Ankara Üniversitesi (AÜ) Cebeci Kampüsü, İletişim Fakültesi Orta Bahçe

Kaos Kültür Merkezi (KKM), GMK Bulvarı, No: 29/12, Demirtepe/Kızılay

Aylak Yaşam Kültür Evi, Konur 2 Sokak, No: 63/13, Bakanlıklar

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), İnsan Hakları Merkezi (İHM), SBF 229-A, Cebeci Kampüsü

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), İzmir Caddesi, Ihlamur Sokak No: 10/2, Kızılay

Roxanne Cafe, Konur Sokak, No: 10/20 Kat: 5 İgeme Apt. Kızılay

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Konur Sokak, No: 4 (Beşinci Kat), Kızılay

Toplumsal Araştırmalar Kültür Ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), Atatürk Bulvarı No: 127 Kat: 10, Bakanlıklar

Hotel Best, Atatürk Bulvarı, No: 195, Kavaklıdere

Sixtiees Club, Tunalı Hilmi Cad. 96/69, Kavaklıdere

Nefes Bar, Yenişehir Postanesi Karşısı, Tüp Geçit Ayağı, Kızılay

Buluşma için kiminle iletişime geçebilirim?

Homofobi Karşıtı Buluşma Koordinasyonu: Nevin Öztop & Ali Erol

More in LGBTİ+

You may also like

Comments

Comments are closed.