ManşetEditörün SeçtikleriKentUlaşım

Güvenpark’ı betonlaştıracak projeye mahkemeden iptal kararı

0

Haber: Elif Ünal

Ankara Kızılay’da yer alan insanların vakit geçirebileceği sayılı yeşil alandan biri olan Güvenpark’ın betonlaşma tehdidine karşı verilen mücadele zaferle sonuçlandı. Planın Güvenpark’taki dolmuş ve otobüs yoğunluğuna çözüm getirmek adına oluşturulduğu belirtiliyordu.

Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada, Güvenpark’ın altına dolmuş ve otopark yapımının önünü açacak Güvenpark 1. Derece Doğal SİT Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nı iptal etti.

Atauz: Geçici yapılan duraklar 40 yıldır duruyor

Şehir Plancısı ve aynı zamanda Yeşil Gazete yazarı olan Akın Atauz, Yeşil Gazete’ye yaptığı açıklamada söz konusu planın uzun vadede trafik sorununu artıracağını ve üst bölümde yer alan parkın zarar görmesine yol açacağını bu sebeple mahkeme kararını olumlu bulduğunu söyledi.

Dikmen ve çevresindeki mahallelere giden dolmuşların Güvenpark’tan kalkması uygulamasının 1970’li yılların sonunda CHP’li Ali Dinçer tarafından başlatıldığını söyleyen Atauz, “Durakların Güvenpark’a konulmasının geçici olacağı söylenmişti. Oraya metro yapmayı planlıyordu. Ancak darbe sonrasında görevden alındığı için 40 yıldır bu geçicilik devam ediyor. Başlangıçta durakların olduğu kısım ağaçlıktı. Ağaçların kesilmeyeceği söylenmişti ancak yavaş yavaş kesilmeye ve asfaltlanmaya başladı” dedi.

‘Raylı sistem kullanılmalı’

Bir milyona yakın bir nüfusunun taşımacılığının 12 kişilik araçlarla yürütüldüğünü belirten Atauz, “Raylı sistemle yapılan bir taşımacılık kolayca nüfusun taşınma ihtiyacını karşılayabilir. 40 yıldır dolmuş ve otobüste ısrar ediliyor. Raylı sistemin yapılması yüksek maliyetli olsa da dikkatli bir şekilde gündeme alınmalı” yorumunda bulundu.

Sonrasında durakların kaldırılarak parka dönüştürülmesi gerektiğini belirten Atauz “Eminim, biraz daha uzun vadede kentin ve orada yaşayan insanların ve kentin ekolojisinin lehine bir çözüm getirilebilir” ifadelerini kullandı.

‘Alta otopark yapılırsa üst kısımda ağaçlar büyüyemez’

Atauz, Yer altına yapılacak otoparkın gibi yapıların yüzeydeki ağaçların ve bitkilerin köklerini derine salma imkanı bulamayacağı için gelişimini etkileyeceğini, en fazla çimenlik alan olarak kullanılabileceğini belirtti. Daha önce Sıhhiye’deki Zafer Parkı altına yapılan inşaatı örnek veren Atauz şunları söyledi:

Zafer Parkı vardı iki parçalı bir parktı. Onun doğu ve batısında iki park vardı. ‘Doğudaki kısmının altına çarşı yapacağız üstü park kalacak’ denildi. Ama burada hiçbir bitki bitmedi. Orası çöl gibi dümdüz beton alan. Biz bunları gördüğümüz için buna itiraz ediyoruz. Altında yapı olan parçanın üstü de kullanılabilir bir yer olmaktan çıkıyor.

İddia edildiği gibi trafik sorununa da bir çözüm getirmeyeceğini belirten şehir plancısı, “Merkeze otopark yapmanız demek, daha fazla insanın oraya gitmesi anlamına gelir. Kızılay’ın daha fazla trafiği davet edeceği ve tıkanacağı anlamına gelir” dedi.

Mahkemenin gerekçeleri

Ankara 7’nci İdare Mahkemesi tarafından verilen karar ile birlikte bu proje de engellenmiş oldu. Ancak park, uzun süreli ve ekolojik bir çözüm için hala bekliyor. Mahkeme kararının gerekçesi olarak şu hususları belirtmişti:

  • İmar planında Güvenpark’ın parsel bazlı olarak ele alındığı ve Jansen Planından gelen tasarım kriterleri ile 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda da bahsedilen çevresi ile kurduğu mekansal ve fiziksel bağlantısının dikkate alınmaması,
  • 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı dava konusu Güvenpark ile Hükümet Kartiyesi ve Saraçoğlu Mahallesi‘ni bir bütün olarak ele alırken, dava konusu koruma amaçlı imar planının sadece Güvenpark’ı kapsadığı, bu nedenle üst ölçekli plana aykırılık oluşturması,

‘Sorunlara çözüm üretmiyor’

  • Plan raporu analiz kısmında ele alınan dolmuş-otobüs durakları, taksi depolama alanı, büfe, kulübe, reklam panoları, metro giriş, çıkış ve bacaları, konteynerler, çiçekçiler vb. yapı ve elemanlara çözüm üretilmesi gerektiğinin belirtildiği, ancak planda söz konusu sorunlara çözüm getirecek amaç, hedef ve stratejiler net bir şekilde tariflenmeyip kentsel tasarım projeleri ile ilgili kurul ve komisyon kararlarına bırakılması,

‘Planın ucu açık’

  • İki nolu plan notunda yer alan “ve benzeri kullanımlar” ifadesiyle parkta yer alabilecek kullanımların ucu açık bir şekilde Koruma Kurulunun kararlarına bırakılması ve hangi kullanımların yer alacağı, kapasite ve sayılarının belirsiz olması ve bu belirsizliğin koruma planlarının amacına ters düşmesi
  • Dava konusu planların kamu yararına, imar ve koruma mevzuatına, planlama ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmaması.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.