Manşet

Güney Kore’nin 2030 için yenilenebilir enerji hedefi 47 GW

0

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı ülkenin 8. Uzun Dönemli Elektrik Arz ve Talep Planı’nın taslağını yayınladı. Plana göre 13 yılda 30,8 GW’lık güneş 16,5 GW’lık rüzgar yatırımı planlanıyor.

Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre plan ile ülkenin elektrik üretimindeki kömür ve nükleer payının çok önemli oranda geriletilmesi, başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir kaynakların payının yükseltilmesi hedefleniyor.

Enerji verimliliği ve dördüncü sanayi devrimi kapsamında yapılacak çalışmalar sayesinde de ülkenin tepe noktadaki elektrik talebi oransal olarak yüzde 12,3, güç olarak ise 14,2 GW daha düşük gerçekleşebilecek.

Açıklamadaki bilgilere Güney Kore’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı mevcut 11,3 GW’lık elektrik üretim kapasitesi 2030 yılında, çoğunluğu rüzgar ve güneş enerjisine dayalı santrallerden oluşmak üzere, 58,5 GW’a ulaşacak.

Aynı dönemde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanan santrallerin gücü 37,4 GW’dan 47,5 GW’a, kömürlü termik santrallerin gücü ise 36,8 GW’dan 39,9 GW’a yükselecek. Bu dönemde ülkede 11 nükleer reaktörün devreden çıkmasına karşın beş yeni reaktörün devreye girecek olması ile Güney Kore’nin nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim kapasitesi 20,4 GW’dan 22,5 GW’a yükselecek.

Kurulu güçte yenilenebilir payı yüzde 33,7 olacak

Güney Kore’nin elektrik üretim kapasitesinde halihazırda yüzde 50,9 olan kömür ve nükleerin toplam payı bu dönemde üçte bir oranına kadar düşecek.

Bununla birlikte yenilenebilirin payı yüzde 9,7’den yüzde 33,7’e yükselecek.

Ülkenin 2030 yılı elektrik üretiminde kömür yüzde 36,1 ile ilk sırada, nükleer enerji ise yüzde 23,9 ile ikinci sırada gelecek. Bu tarihte elektrik üretimindeki yenilenebilir enerjinin payı yüzde 20, doğal gazın ise yüzde 18,8 olacak.

Bununla birlikte plan ülkenin sera gazı azaltım hedeflerine de çok önemli katkı sağlayacak ve Güney Kore’nin 2030 yılı sera gazı emisyonları belirlenen 258 milyon tonluk hedefine altına inerek, 237 milyon ton olarak gerçekleşecek.

 

(Yeşil Ekonomi)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.