EkolojiManşet

Gölbaşı’ndaki Millet Bahçesi projesine yargı engeli

0

Ankara 11’inci İdare Mahkemesi, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde Millet Bahçesi yapımına izin veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan değişikliğinin iptaline karar verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada, “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan Mogan ve Eymir Gölleri, yaban hayatı, sulak alan özellikleri ile yaşam kaynağıdır, yapılaşmayı ve insan hareketliliğini artıran plan değişikliğini mahkeme iptal etmiştir. Doğal alanlarımızın varlığı ve taşıdığı değerlerin tehdit altında olduğu bir süreçte, yargı tavrını yaşamdan ekolojik bütünlükten yana koymuştur” dedi.

‘Plan değişikliği yapılaşmayı artıracak’

Ankara Gazetecisi’nin aktardığına göre Bakanlık, Millet Bahçesi yapmak için 16 Mart 2020 tarihinde Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Plan (ÇDP) değişikliğine imza atmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi de plan değişikliğinin iptali istemi ile dava açmıştı. 11. İdare Mahkemesi, Gölbaşı Özel Koruma Bölgesinde yapılaşmaya ve ekolojik bütünlüğün parçalanmasına izin vermeyerek planı iptal etti.

Plan değişikliğinin yapılaşmayı artırıcı nitelik taşıdığı belirtilen mahkeme kararında değişikliğin “Korunması gereken alanların korunmadığı, endemik bitki türleri ve kuşların geçiş güzergahına ilişkin ekolojik değerler hakkında gereği gibi araştırma yapılmadan hazırlandığı, nüfus yoğunluğunu artırıcı şekilde planlama yapıldığı, ayrıca planın dayanağı olan 18 Eylül 2017 tarihli planın iptal edildiği, bu sebeple planın altlığının da kalmadığı anlaşıldığı” gerekçeleriyle iptal edildiği belirtildi.

‘Ekosistemin çökmesine neden olacaktı’

Karakuş Candan, Çevre Düzeni Planı değişikliğinde, Gölbaşı Düzlüğü’nün planda “Millet Bahçesi” olarak belirlendiğine dikkat çekerek “Gölbaşı düzlüğü üç önemli kuş türünün barınma ve beslenme bölgesidir. Bu bölgenin de insan faaliyetleri ile yapılaşmaya açılması gölün tamamen bir havuza dönüşmesine ve zamanla bölgedeki ekosistemin de çökmesine sebep olacaktır. Gölbaşı Düzlüğündeki su rejiminin ve su kalitesinin korunması zorunluluktur” dedi.

Plan değişikliği sınırları içerisinde yer alan bölgelerdeki ekolojik hassasiyetleri dile getiren Karakuş Candan, “Mogan Gölünün batı yakasında Dikkuyruk havuzu bölgesi, yanar döner çiçeği (Sevgi çiçeği) popülasyonu alanları ile hassas alanlar, güneyinde güney sazlıkları ile hassas alanlar ve doğusunda da hassas alanlar bulunmaktadır. Bu alanların bütünü, gölün ekolojik ve doğal değerlerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir” bilgisini paylaştı. Karakuş Candan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“1/50.000 ölçekli Gölbaşı Çevre Düzeni Plan Değişikliğinde Mogan Gölü’nün doğu ve batı yakalarında Ticaret-Turizm Alanı (TİCT), Ticari Rekreasyon Alanı (TİCR), Rekreasyon Alanı, Bölge Parkı ve Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı, kullanım kararları tanımlanmaktadır. İnsan hareketliliğinden korunması gereken alanlarda, bu çevre düzeni planı doğal olanı katliam planıdır. Mogan ve Eymir Gölleri bebek gibi özenle bakılması gerekirken, hoyratça su kalitesinin ve su rejiminin bozulmasına neden olacak, yaban hayatına zarar verecek, rahatsızlık yaratacak ve ekolojik ilişkileri parçalayacak, bölgenin flora ve faunasını yok edecek bir düzenleme, ‘çevre düzeni planı değil, rant düzeni planıdır’. Bu uygulamalara devam edildikçe, iklim değişikliği krizi ile birlikte, yaşamımız kesintisiz pandemi süreçleriyle karşı karşıya kalacaktır.”

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.