ManşetSivil Toplum

Geri kabul anlaşması mecliste kabul edildi

0

Türkiye ile AB Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmayı Uygun Bulan Tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

sınır

Dünkü oturumda kabul edilen tasarının gerekçesinde Türkiye’nin transit ülke olarak kullanıldığı belirtildi.

“Türkiye’nin doğusunda yer alan ekonomik ve siyasi açıdan istikrarsız ülkelerin vatandaşları ülkemizi Batı ülkelerine geçişte transit güzergah olarak kullanmaktadır. Diğer taraftan, son dönemde siyasi ilişkilerimizin stratejik boyuta eriştiği, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin derinlik kazandığı ve özellikle kuvvetli tarihi, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu komşu ve çevre ülkelerle vize serbestisi tesisine yönelik olarak çalışmalar başlatılmıştır.

“Ülkemiz üzerinden Avrupa’ya yönelik yasadışı göçle mücadele mecburiyeti Avrupa Birliği’yle behemehal yakın işbirliği geliştirilmesini zorunlu kılmakta ve AB ile işbirliğinin yasadışı göç trafiğinin bölgemizi etkileyen sonuçları üzerinde caydırıcı etki yapacağına inanılmaktadır.
“Geri Kabul Anlaşması bu bağlamda etkin bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Sözkonusu anlaşma ile ülkemiz üzerinden Avrupa’ya yönelik yasadışı göçle mücadelede, Avrupa Birliği ile yakın işbirliğinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir.”

Göçmen ve mültecilerle çalışan sivil toplum kuruluşları (STK) Geri Kabul Anlaşması’nın AB ile Türkiye arasında imzalanmasından bu yana uygulamaya dair kaygılarını dile getiriyordu.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.