İklim KriziManşet

Geciken ‘iklim eylemi’nin ekonomik bedeli de büyük

0

Yeni yapılan bir araştırma, Paris Anlaşması’nın hem kısa hem de uzun vadeli hedeflerinin küresel emisyonlar ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz ediyor.

“Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement and the costs of delayed action” başlıklı yeni bir rapor, Paris Anlaşması’nın hem kısa hem de uzun vadeli hedeflerinin küresel emisyonlar ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz ediyor. Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin verdiği mevcut taahhütler, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması için yeterli görülmüyor.

İklim Haber’de yer verilen çalışma, Ulusal Katkı Beyanları’nın (National Determined Contributions-NDC) temelinde 2 derecelik bir hedefin başarılmasını ele alırken, NDC’lerin 2030’a kadar artan iddialarının zamanlamasını ve düşük karbon teknolojisinin maliyetlerin azaltılmasının etkilerini dikkate alıyor.

Araştırmada, 2030 ile 2050 yılları arasında talep edilen emisyon azaltma iddiasının, NDC hedeflerine ulaşıldığında ancak 2030 yılına kadar artırılmadığında, neredeyse iki katına çıktığı ve yüzyılın geri kalanında daha düşük ekonomik büyüme seviyelerine yol açtığını tespit ediliyor. Bununla birlikte, derhal harekete geçilirse ve düşük karbonlu teknolojilerin maliyetinin azalmasının bu harekete eşlik etmesi durumunda, GSYH’de mevcut NDC taahhütlerinin önerdiği yolla karşılaştırıldığında neredeyse hiçbir fark yok.

Çalışmanın ana bulguları şu şekilde sıralanabilir:

-2030 yılına kadar 2 derece hedefine ulaşmak için gereken ek eylemin geciktirilmesi demek, 2030 ve 2050 arasında iki kat emisyon azaltımı gerektiği anlamına geliyor.

-Ek eylemler 2030’a ertelendiğinde yüzyılın toplam kümülatif GSYH’sı daha düşük ve bu nedenle iklim değişikliği zararları dahil olmasa bile ekonomi üzerinde genel bir olumsuz etkiye sahip.

-Yenilenebilir enerji teknolojilerinde maliyet azaltmaları ile birlikte alınacak erken eylem GSYH zararlarını minimum seviyelere indirebilir (<% 1).

-Teknolojik gelişmelerle birlikteki 2 derecelik bir gelecek, bu gelişmeler olmadan 3.3 derecelik bir dünyadaki benzer maliyete sahip olabilir. Ancak iklim değişikliğinden daha az zarar ve kayıp görecektir.

Araştırma ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.