EkolojiManşetTarım-Gıda

FAO’dan sürdürülebilir arazi kullanımı çağrısı

0

‘Arazi kullanımı planlaması aynı zamanda ekosistem yönetimi, çevresel koruma ve iklim değişikliğine direnci de dikkate almalıdır.’

Türkiye’deki toprak kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve bununla ilgili uygulamaların izlenmesi üzere FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı, bir ulusal eylem planı geliştiriyor. FAO’nun sürdürülebilir toprak yönetimi uzmanı Liesl Wiese, “Bu plan, toprak yönetimi, toprağın durumu ve takibi için bir toprak bilgi sistemi alt yapısının kurulmasındaki öncelikleri belirlemeli. Taslak ulusal eylem planının Ağustos sonuna doğru son haline gelmesi planlanıyor” dedi.

17-19 Haziran tarihlerinde, Ankara’da düzenlenen “Arazi Degradasyonu Dengelenmesi’nde Başarılı Dönüşüm: Gelecek Perspektifi” temalı Uluslararası Toprak Kongresi’nde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)  düzenlediği “Sürdürülebilir Toprak ve Arazi Yönetimi” konulu yarım günlük oturum dün gerçekleşti. Oturuma konuşmacı olarak bakanlık temsilcileri ve FAO ile Küresel Toprak Sekreteryası’nın uzmanları katıldı.

Toplantıda arazi degradasyonu, arazi/toprak yönetiminin geliştirilmesi ve FAO’nun entegre arazi kullanımı planlaması üzerine Türkiye’ye verdiği destekler tartışıldı. Burada konuşan FAO Kıdemli Politika Görevlisi Sumiter Broca sürdürülebilir arazi yönetimi için entegre bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti:

“Çok çeşitli arazi kullanıcılarının arazi kullanımı ve arazi degradasyonunun sosyo-ekonomik faktörlerinin sebep olduğu rekabet ortamı, çok taraflı paydaşın katıldığı, küçük çiftçiler için kapasite geliştirici programların olduğu, kırsal kalkınma politikaları ile de bağlantının kurulduğu ve kadınların ekonomik güçlenmesini de içeren bir arazi kullanımı planlamasına ihtiyaç duyulmaktadır”

Broca, arazi kullanımı planlamasının, aynı zamanda ekosistem yönetimi, çevresel koruma ve iklim değişikliğine direnci de dikkate alması gerektiğine vurgu yaptı.

‘Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği dikkate alınmalı’

Doğal kaynakları korumak için sürdürülebilir toprak ve arazi yönetiminin gerekliliğini vurgulayan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker de tarımın iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektör olduğunu ifade etti.  Kuraklık ve su kıtlığının devam etmesine izin verilirse, bunun eninde sonunda çölleşmeyi de beraberinde getireceğini belirten Türker, ”“Geç olmadan kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimini sağlayacak metodolojileri uygulamaya geçirmeliyiz. Oluşacak krizi yönetmek yerine var olan riski yönetmek için harekete geçmeliyiz” dedi.

Türker şöyle konuştu: “Birçok ülke alan planlaması, arazi degradasyonu, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi kurarken entegre bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu kabul ediyor; ancak henüz bu ilişki alan planlaması düzenlemelerine ve politikalarına yansımış değil.”

FAO, küresel girişimler ve ülke/bölge seviyesinde projeler geliştirmede, hükümetlere politika geliştirerek farkındalık arttırmada, ayrıca alan seviyesinde de çiftçilere ve faydalanıcılara yardım ederek sürdürülebilir arazi planlaması uygulamalarına destek sağlıyor. Örgütün girişimlerinden biri de diğer ekosistem hizmetlerini desteklerken, güvenli gıda için de sağlıklı ve üretken topraklar temin etmek adına gezegenin sınırlı kaynaklarının yönetimini geliştirmeyi amaçlayan Küresel Toprak Ortaklığı. Ortaklığa Türkiye de üye.

Küresel Toprak Ortaklığı bağlamında FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklaşa geliştirdikleri projelerden biri tarımsal altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesiyle, diğeri ise iklim esnekliği ile ekosistem yönetimini geliştirerek gıda güvenliğine yönelik entegre arazi kullanımı planlaması ile ilgili.

 

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.