EnerjiManşet

Eskişehir’de termik santrale harcanacak parayla 11 hastane, 257 okul yapılabilir

0

Greenpeace Akdeniz “Eskişehir’de termik santral neye mal olacak?” başlıklı rapor hazırladı.

Raporda Eskişehir’in verimli tarım arazilerine yapılmak istenen Alpu Kömürlü Termik Santrali’ni 1 yıllık alım garanti bedeli ile neler yapılabileceği hesaplandı.

Alpu Ovası

Raporda kullanılan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin hazırladığı finans modelleme çalışması sonuçlarına göre, Eskişehir Alpu Termik Santrali’ni yapacak şirkete verilecek 1 yıllık alım garantisi bedeli 1 milyar 987 milyon 12 bin 653 TL. Bu tutar, Eskişehir’in toplam vergi gelirinin yüzde 79’una tekabül ediyor.

Rapora göre kamusal kaynaklardan karşılanacak olan EÜAŞ’ın 1 yıllık alım garantisi bedeli ile şunlar yapılabilir:

-Açlık sınırındaki tek maaşlı 4 kişilik 1.143.275 ailenin bir aylık maaşı sağlanabilir.

-Mevcut net asgari ücret 1.603,12 TL’den 1.845,22 TL’ye yükseltilebilir.

-103.289 asgari ücretli çalışanın 1 yıllık ücreti karşılanabilir.

-Atama bekleyen 430.000 öğretmenin 43.000’inin 1 yıllık maaşı karşılanabilir. Santrala sağlanması beklenen 15 yıllık alım garantisi süresince tüm öğretmenler 10 yıl içerisinde atanabilir.

-11 adet 700 yataklı hastane veya 257 adet temel eğitim okulu yapılabilir.

-98 adet ibadethane (1.500 kişi kapasiteli) yapılabilir.

-14 adet opera binası yapılabilir.

-Yılda 563,69 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulabilir. Santrale sağlanacak 15 yıllık toplam alım garantisi ile Türkiye’nin mevcut güneş kurulu gücü 2,15 kat artırılabilir.

-TÜBİTAK, bilim insanlarına verdiği desteği 24,44 kat artırabilir.

Santralin yaratacağı hava kirliliği 3200 erken ölüme neden olacak

Rapora göre, Alpu Termik Santrali ihalesinin dolar kuru üzerinden yapılması halinde, beklenen garanti süresi olan 15 yıl boyunca, EÜAŞ’ın kur dalgalanmalarından doğabilecek zararı kötümser senaryoya göre, 4.786.526.356 TL, iyimser senaryoya göre ise 505.054.621 TL olabilir. Greenpeace Akdeniz Projeler Hukuk Danışmanı Avukat Deniz Bayram, şöyle konuştu:

“Kamu kaynaklarının, kamu yararı için harcanması gerekir. Eskişehir’de yapılmak istenen termik santral, hava kirliliği kaynaklı hastalık ve erken ölümler ile tarım arazilerinin yok edilmesine neden olacak. Hazırladığımız bu raporda, santrale harcanacak vergilerimizle oluşan kamu kaynaklarıyla, eğitim, sağlık gibi alanlarda hayatımızda ne gibi iyileştirmeler yapılabileceğini ortaya koyduk. Amacımız, kömürlü termik santral projelerini yürüten kamu şirketi EÜAŞ’a bir çağrıda bulunmak: Kamu kaynakları ölüm değil yaşam için harcansın.”

Greenpeace Akdeniz’in hazırladığı hava modellemesi raporuna göre ise söz konusu santralin yaratacağı hava kirliliği 3200 erken ölüme neden olacak.

Ne olmuştu?

Eskişehir Tepebaşı ilçesi sınırlarında Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından “Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yeraltı Maden İşletmesi ile Kül Düzenli Depolama Tesisi” Projesi yapılmak isteniyor. Toprak Koruma Kurulu, termik santralin kurulmak istendiği araziyi, Ocak 2018’de “tarım alanı” statüsünden çıkardı. Projenin “ÇED Olumlu” kararı 6 Mart 2018’de verildi. Projenin ihalesi 26 Ocak’ta yapılacaktı ancak önce 7 Mart’a ardından 26 Nisan’a son olarak da 15 Ağustos’a uzatılarak toplamda üç kez ertelenmiş oldu. Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Eskişehirliler, planlanan kömürlü termik santralin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının iptal edilmesi için dava açmıştı.

 

(Yeşil Gazete)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.