EnerjiManşetTürkiye

EMO: Nükleer Düzenleme Kurumu bir an önce kapatılmalı

0

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) hakkındaki KHK’yı iptal etmesiyle ilgili bir basın açıklaması yaparak, nükleer santral projelerinin derhal durdurulması ve NDK’nın bir an önce kapatılmasını istedi. 

AYM’nin NDK kararı ile tek elden çıkarılan KHK’lerin yetki sınırını hatırlattığına değinilen açıklamada, Yüksek Mahkeme’nin nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine ilişkin konular ile bu alanda yetkili bir kurum kurulmasının, Anayasa`da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı kapsamında olmadığı dolayısıyla dava konusu KHK kurallarının KHK çıkarma yetkisi amaç ve kapsamı içinde değerlendirilemeyeceğini vurguladığı hatırlatıldı. 

Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: 

“Ancak mahkeme, KHK`nın tümünün ve 7164 sayılı Kanunla değiştirilen ve eklenen kurallarının iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlâl edecek nitelikte görüldüğü gerekçesiyle, iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Nükleer mevzuatımız yap-boz tahtası

…Bilindiği üzere 24 Haziran 2018 seçimlerinden hemen sonra, 9 Temmuz 2018 tarihinde, ülke tarihimizin en derin döviz kuru-faiz-enflasyon sarmalı içerisinde boğuşurken, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) KHK’si, Cumhurbaşkanlığı yemin töreninden önce ilk çıkartılan KHK`lar arasında yer almıştı. Bu düzenleme ile nükleer enerji gibi son derece riskli ve hayati bir konu, kamu denetimi ortadan kaldırılarak tamamen ticari bir konu haline getirilmiş, ayrıca enerji üretim amaçlı radyoaktif atıklardan kWh başına 0,15 cent bedelin NDK adına kesilerek bir fon oluşturulması ile yeni bir kamusal para havuzu oluşturulmuştu.

NDK düzenlemesi, nükleer enerjiyi sadece ticari bir mesele olarak görmektedir. Ortalama 4500 MW kurulu gücündeki bir nükleer santralın elektrik üretiminden bu fona yılda yaklaşık 50 milyon dolar para aktarılacaktır. İşsizlik fonunun amacı dışında talan edilmesi yakın zamanda yaşanmış bir örnektir. Bu fonun da nükleer atık bertarafı yerine başka amaçlar için kullanılması olasıdır.”

NDK’nin kurulurken eksik bırakıldığı düşünülen konuların altı ay sonra torba kanunla düzeltilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada,  7 Aralık 2018’de torbaya konan ve  NDK görev ve teşkilat yapısında değişiklik içeren beş maddenin Genel Kurul’da 250 milletvekilinin katılımı ve 20 dakikalık bir görüşmeyle kabul edildiğine vurgu yapıldı. 

‘Bütün nükleer projeler sona erdirilmeli’

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının, endişe ve kuşkulara rağmen ısrarla sürdürüldüğü hatırlatılan açıklamada, AYM kararının santralın üçüncü ünitesi için bugün gerçekleştirilecek temel atma töreninin hemen öncesine denk geldiğine dikkat çekildi; kararın yanı sıra bilim insanlarının uyarıları ve kamuoyunun görüşü dikkate alınarak nükleer santral projelerinin iptal edilmesi istendi.  

Oda’nın açıklamasında AYM kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörüldüğü, bu sürenin çok fazla olduğu belirtilerek NDK’nin bir an önce kapatılması  talep edildi.

Açıklama şu şekilde sonlandırıldı: 

“Toplumun genelini ilgilendiren, gelecek kuşakları riske sokan nükleer santral gibi projeler ve tüm yasal düzenlemeler TBMM`deki salt çoğunlunluk anlayışı ile, asgari demokratik yönetim ilkeleri, saydamlık, açıklık, katılımcılık ve hesap verebilirlik değerleri göz ardı edilerek belirlenemez.

TBMM`de halkın katılımına, izlemesine açık bir Nükleer Enerji Komisyonu kurularak, şeffaf bir yönetim anlayışı hayata geçirilmelidir.”

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.