Ekolojik YaşamManşet

Eğitim durumu yükseldikçe ikinci el tüketim artıyor

0

Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Öğr. Üyesi Dr. Merve Çelik Varol, bin kişiden verilerle gerçekleştirdiği ‘Lüks Marka Kullanımında Dijital Tüketicilerin Hedonik Tutumlarının Dönüşümü’ çalışmasını paylaştı.

Araştırmaya göre, ikinci el tüketimi en çok 36-45 yaş grubuna mensup kişiler yaparken en yüksek ikinci el tüketim motivasyonuna lisansüstü eğitim düzeyindekiler sahip. Araştırmaya göre eğitim durumu yükseldikçe ikinci el tüketim motivasyonu artıyor.

Tüketicilerin ikinci el moda sitelerinden alışveriş yapma sıklıklarına göre lüks tüketim eğilimlerinin de farklılık gösterdiğini belirten Varol, ikinci el moda sitelerinden çok az alışveriş yapanların sıklıkla alışveriş yapanlara göre lüks tüketim eğilimlerinin daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Lüks tüketim arttıkça, ikinci el tüketim düşüyor

Katılımcıların lüks tüketim eğilimleri ile ikinci el tüketim motivasyonları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu söyleyen Varol, “Lüks tüketim eğilimleri arttıkça, ikinci el tüketim motivasyonları düşüyor. Diğer taraftan çevrimiçi alışverişe yönelik tutum ve davranışlar arttıkça ya da azaldıkça aynı doğrultuda ikinci el tüketim motivasyonları da artıyor ya da azalıyor” diyor.

Buna göre ikinci el moda sitelerinden alışveriş yapma sıklığı arttıkça genel olarak çevrimiçi alışverişe yönelik tutum ve davranış da artıyor.

Medeni durum da ikinci el tüketimi motivasyonunu belirleyen boyutlardan. Varol, “evli ve bekar katılımcıların sosyal ve kişisel motivasyonlarının birbirine benzerlik gösterdiği, evlilerin bekarlara göre çevresel motivasyon düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaşılıyor” değerlendirmesini paylaşıyor.

Lüks Tüketimde İkinci El kitabının da yazarı olan Varol, ikinci el tüketimin çevresel etkilerine dair de şunları söylüyor:

“Ekonomik nedenler, ekolojik sisteme duyarlılık göstermek, farklı bir stil sahibi olmak, geçmişte üretilen ancak günümüzde var olmayan değerli bir parçaya ulaşmak gibi nedenlerle gerçekleştirilen söz konusu tüketim biçimi, ikinci el ürün alınan ve satılan platformların kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir rol oynuyor. Teknolojinin gelişmesiyle, günümüz pazarlama anlayışının güçlü aktörleri olarak karşımıza çıkan dijital tüketicilerin en fazla tercih ettiği tüketim biçiminin başında gelen ikinci el lüks tüketim, dönüştürülebilir moda ve dönüştürülebilir ekonomi kavramları ile de yakından ilişkili.”

Kategori: Ekolojik Yaşam

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.