İklim KriziManşet

Dünya bankası kömür karası mı?

0
gelişmekte olan ülke kömür santrali ve insanlar
Elektrik altyapısı ve siyaset ve kurumsal gelişme desteklerinin hesaplara dahil edilip edilmemesi üzerine, Dünya Bankası'nın fosil yakıtlara desteğinin artıyor mu azalıyor mu olduğuna dair çok farklı sonuçlar çıkıyor.

Dünya Bankası‘nın bu çeşit zararlı teşvikleri kesmek için süreğen çağrılarına rağmen yeni bir rapor, fosil yakıtlara kendisinin verdiği desteğin geçtiğimiz sene arttığını iddia ediyor.

26Oil Change International (OCI) baskı grubunca geçtiğimiz Cuma yayınlanan rapora göre, Dünya Bankası 2013-2014 mali yılında fosil yakıt projelerine kredi, hibe, garanti, risk yönetimi ve öz kaynak şeklinde $3,4 milyar destek verdi. Banka’nın siyasetinin zıddına, bu bir evvelki seneden %23 oranında yükseliş göstermiş ve tarihindeki en yüksek rakamdı. The Guardian‘a verdiği röportajda, Dünya Bankası Yöneticisi Jim Yong Kim  “desteklerden şu anda kurtulmamız lâzım” dedi.

Dünya Bankası sözcüsü ise “OCI raporunu gördük ama bunu kabul etmiyoruz. OCI’ın enerji projelerini sınıflandırmada Dünya Bankası Grubu’ndan tamamen farklı kıstaslar kullanıyor olması çok önemli” dedi. Sözcüye göre 2014’te bankanın fosil yakıtlara desteği yarı yarıya düşerken yenilenebilir enerji projelerine desteği önemli bir oranda arttı. Banka “politika ve kurumsal gelişme” başlığı altındaki destekleri fosil yakıt desteği hesaplamasına dahil etmediğini itiraf ediyor. Rapor, santrallerden enerji nakli ve bazı şebeke yenileme çalışmalarını da fosil yakıt yatırımı olarak sınıflandırıyor.

OCI yöneticisi Stephen Kretzmann ise buna cevaben banka çalışanlarının fosil yakıt desteklerinden kaygı duymalarının çok doğru olduğunu, ama sadece bunu vaaz etmekle kalmayıp kendi bankalarını da bir çekip düzene sokmaları gerektiğini, bildik uygulamaları hasır altı edeceklerine örnek davranış göstermeleri gerektiğini söyledi.

(Yeşil Gazete, The Guardian)

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.