Doğa MücadelesiManşet

Doğa düşmanı yasa yeniden TBMM gündeminde: Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma(ma) yasa tasarısı

0

Gezi Direnişi’nin ardından rafa kaldırılan ‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı’ yapılaşmanın yolunu açıyor.

AKP hükümetinin, çevre örgütlerinin sert tepkisine neden olan ve Gezi Direnişi’nin ardından rafa kaldırdığı ‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı’ yeniden TBMM’ye sunuldu. Her alanın tek bir koruma kategorisine alınmasını öngören tasarı, koruma alanlarında savunma, ulaşım, haberleşme ve enerji tesisleri yapılmasına izin verilmesini sağlıyor. Korunan alanlar, kişi ya da şirketlerin talebi üzerine yeniden değerlendirilebilecek.

Cumhuriyet’in haberine göre söz konusu tasarı ile öngörülen bazı şu düzenlemeler şunlar:

– Kurumlar arası görev ve yetki karmaşasını önlemek amacıyla her alan tek bir koruma kategorisi adı altında korunacak.

– Korunan alanların yeniden değerlendirilmesi söz konusu olabilecek. Yeniden değerlendirme işlemleri bakanlıkça resen veya kişi ya da şirketlerin talebi üzerine başlatılabilecek. Yeniden değerlendirme kararı ile daha önce belirlenmiş ve ilan edilmiş korunan alanların sınırları değiştirilebilecek, kısmen veya tamamen farklı korunan alan kategorisi kapsamına alınabilecek veya koruma kararı kaldırılabilecek.

Tesislere izin

– Korunan alanlarda bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait orman vasfındaki taşınmazlar ile bakanlığa tahsis edilen Hazine taşınmazları üzerinde şahıs ve şirketlere, alanın planlarına uygun olması şartıyla, savunma, ulaşım, haberleşme, su isale hattı, doğalgaz, petrol, enerji iletim hattı, altyapı tesisleri, gölet ve mezarlıklar için bakanlık tarafından izin verilebilecek. İzin süresi 29 yılı geçemeyecek. Ancak süre sonunda bu süre yer, bina, ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenen yıllık izin bedeli ile 49 yıla kadar uzatılabilecek.

– Korunan alanlardaki turizm amaçlı izinler ise, bu alanların turizm merkezi veya kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde kalan bölümlerinde planlarına uygun olması şartıyla, bakanlık tarafından bildirilen şartlara uyulmak kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ilgili mevzuatına göre verilebilecek.

(Cumhuriyet)

You may also like

Comments

Comments are closed.