ManşetTürkiye

Dersim belgesi alt komisyona sunuldu

0

TBMM’deki Dilekçe Komisyonu bünyesindeki Dersim Alt Komisyonu’na, katliamdan sonra sağ kalan küçük kız çocuklarının evlatlık verildiğine ilişkin resmi bir belge sunuldu.

Dersim’den 1937-38 yıllarındaki katliamda ailelerenden kopartılarak küçük yaşta Türk ailelere evlatlık verilen küçük kız çocuklarının varlığına ilişkin ilk resmi belge Dersim Alt Komisyonu’na sunuldu. Erdal Karakoç tarafından sunulan Salihli Kaymakamlığına ait resmi belgede Dersim’den Yarbay Münip Yılmaz’ın gözetiminde getirilen kız çocuklarının varlığına işaret ediliyor.

Belgede şu ifadeler yer alıyor: “Kazamızın Tataristan köyüne yerleştirilen Tunceli göçmenlerinden Hüseyin oğlu İsmal Koç’un İstanbul’da bulunan Yarbay Münip Yılmaz Türk’ün nezdinde bulunduğu anlaşılan kız çocuklarını alıp gelmek üzere Dahiliye Vekâleti’nin emirlerine atfen Manisa Valiliği’nin Emniyet Müdürlüğü’nün ifadesine 1/2/941 gün ve 3/1 D.41/137 sayılı emirleri mucibince mazereti tahakkuk etmiş bulunmasından İstanbul ve Zonguldak’a gidip gelmek üzere 15 gün mezuniyet verilmiş olduğuna dair vesikadır.”

Belgeyi komisyona sunan Erdal Karakoç, söz konusu belgede adı geçen Yarbay Münip Yılmaz Türk ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı’na başvuru yaptığını ancak böyle bir kişinin bulunmadığı cevabını aldığını söyledi. Karakoç savcılığa yaptığı başvuru üzerine böyle bir kişinin varlığına ulaşıldığını ifade etti. Karakoç, Dersim olaylarında evlatlık verilen kız çocuklarına ilişkin bir liste bulunduğunu düşündüğünü kaydetti.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.