Hayvan HaklarıManşet

Deniz memelilerinin korunmasına dair anlaşma Türkiye’de yürürlüğe girdi

0

ACCOBAMS (The Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area – Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma) Anlaşması’na Resmi Gazete’den de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AB Uzman Yardımcısı Işıl Aytemiz, “Deniz memelilerinin korunmasına ilişkin uluslararası anlaşmalar ve AB ile Türkiye’nin olası politika uygulamaları” başlıklı AB uzmanlık tezinde  ACCOBAMS Anlaşması hakkında şu bilgileri veriyor,

“Akdeniz ve Karadeniz’deki setaselere yönelik tehditleri en aza indirgemeyi ve bu canlılar hakkında var olan bilgileri arttırmaya yönelik bir işbirliği aracı olup, devletlerin setaseler için detaylı koruma planları uygulamalarını, balıkçılık bölgelerinde setaselerin bilinçli olarak avlanmasını yasaklamalarını, tesadüfi yakalanmaları en aza indirgemeleri için önlemler almalarını, özel koruma alanları oluşturmalarını talep eden ve insan-setase etkileşiminin yönetilmesini, sürekli izleme ve araştırmaların yapılmasını, karaya vuran deniz memelileri hakkında sistematik araştırma programı geliştirmesini, halkın bilinçlendirilmesini ve acil durum önlemlerinin belirlenmesini öngören bir Anlaşmadır. 1996 yılında imzalanmış, 2001yılında yürürlüğe girmiştir.”

Anlaşmanın kapsadığı türlerden ülkemiz karasularında
görülenler

ACCOBAMS’a 2009 yılında katılan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TUDAV), bu kararı sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce metinlerle duyurdu.

 

Vakfın açıklaması şu şekilde:

 

Vakıf olarak 2009 yılından beri partneri olduğumuz ACCOBAMS Anlaşması (Mücavir Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin Korunmasına Dair Anlaşma) sonunda Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi!

Finally, Turkey ratify the ACCOBAMS Agreement (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the
Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area) which TUDAV has been Partner since 2009!

 

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.