Doğa MücadelesiManşet

Danıştay’ın Yırca kararı, “Zeytinlik alanda termik santral yapılamaz”

0

Soma Yırca’da Kolin Şirketler Grubu’nun kurmak istediği termik santralle ilgili köylülerin acele kamulaştırmaya karşı açtığı ve Danıştay’ın yürütmeyi durdurma verdiği kararın gerekçesinde söz konusu alanda termik santral yapılamayacağı belirtiliyor.

5 Yırca...

Danıştay 6. Dairesi’nin oy birliğiyle aldığı kararda Yırca köylülerinin uzun yıllardır zeytincilikle uğraşan ve zeytinciliğin kendilerinden sonraki kuşaklara aktarımı için çalışan kişiler olduğu belirtilerek şöyle deniyor:

“Termik santral yapılması amacı ile planlamaya konu edilemeyen ve bu amaçla kullanılmasına da izin verilmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma yoluna gidilmesine mevzuata göre olanak bulunmadığından, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda hukuka uyarlılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, öngörülen koşullar oluştuğundan dava konusu bakanlar kurulu kararı ile acele idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına, oybirliği ile karar verildi.”

Deniz Bayram, Bu karar farklı; “Hem acele kamulaştırma yapamazsın hem de zeytinlik alanda termik yapamazsın” diyor

Greenpeace’in ve köylülerin avukatı Deniz Bayram, bu kararın zeytin alanına termik santral yapılamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

“Bugüne kadarki acele kamulaştırma kararlarında mahkeme kamulaştırırsın ama acele kamulaştıramazsın derlerdi, ancak burada farklı bir durum var. Kararda, bu alanın zeytinlik alanı olduğu belirtilerek hem acele kamulaştırmaya karşı çıkılmış hem de termik santral yapılamayacağı belirtilmiş.”

Mahkeme bu karara itiraz hakkı bulunmadığını da kararda belirtiyor. Şu anda acele kamulaştırmanın iptaline karşı açılan davanın sonucu bekleniyor.

Köylülerin yıkıma karşı Eylül ayından beri süren direnişinin ardından 6 Kasım’da dozerler 6 bin zeytin ağaçlarını sökmüş, aynı gün akşam saatlerinde Danıştay 6. Dairesi’nın 28 Ekim’de aldığı yürütmeyi durdurma kararı Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ne (UYAP) yüklenmişti.

(Bianet)

You may also like

Comments

Comments are closed.