Doğa MücadelesiManşet

Çorum: Ölüyoruz farkında mısınız?

0

Eşitlik ve Demokrasi Partisi Çorum İl Başkanı Süleyman Kamışlı ekolojik dengeyle alakalı olarak, sadece çimento fabrikalarında kullanılan “petrokok” atığının zararları ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Petrokok atığının zararlarının anlatıldığı açıklamanın tam metni şöyle:

Ölüyoruz; Farkında Mısınız?

Hatırlayacağınız gibi, Yeşiller Partisi ile Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin ortaklaşa 36 ilde düzenlediği Demokrasi ve Ekoloji Forumları’nın Çorum ayağını 11 Mart tarihi itibariyle ilimizde gerçekleştirmiştik.

Demokrasi ve Ekoloji Forumu’nda Merkez Yürütme Kurulu Üyemiz Hüner Buğdaycıoğlu, sadece çimento fabrikalarında yasal olarak kullanılan “petrokok” yakıtının zararlarından bahsetmişti ve Çorum halkını bu konuda bilgilendirmişti.

Biz de bugün “petrokok” yakıtının zararlarından bahsedip halkımızı bir kez daha uyarmak ve bu konuda duyarlı olmalarına işaret etmek istiyoruz.

“Petrokok”; bıraktığı kül miktarı düşük ve ısıl değeri yüksek olan, bazı durumlarda doğalgaz veya yakıt yağı ile aynı derecede verim sağlanan, petrol rafine ürünü katı bir yakıttır. Koyu gri veya siyah renklidir. Eritilemez; fakat 1500 Santigrat üzeri sıcaklıklarda plastik faza geçer. Başlıca bileşeni karbondur. Yapısında kükürt, oksijen, azot ve hidrojen de bulundurur. Isıl değeri ortalama 32,5 mg/kg’dır. “Petrokok”un değişken kimyasal yapısı içerisinde 100 – 200 mg/g arasında değişen miktarlarda 16 çeşit polisi klik aromatik hidrokarbona rastlanmıştır. Standart bir “petrokok” kuru bazda, %85,5 karbon, %12,9 uçucu madde ve %1,6 kül içerir. Kükürt yüzdesi ise ortalama %4,5 olarak kabul edilir. Çimento üretiminde linyitlerle %30 – 60 arasında karıştırılarak yakılır.

Çimento fabrikalarında linyitle karıştırılarak yakılan “petrokok”un zararı bir şehri etkileyecek kadar yüksek bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra çimento fabrikalarında yasal olarak kullanıma izin verilen “petrokok” illegal olarak da bazı yakıtlı fabrikalarda ve hanelerde kullanılmaktadır.

Konunun uzmanlarından Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferruh Ertürk, “Petrol atıklarından elde edilen “petrokok” petrol asfaltına eşdeğer bir maddedir. Bu yüzden de kanser yapıcı bir maddedir. Vücuttaki herhangi bir dokunun anormal büyümesine, akciğer ve gırtlak kanserine yol açabilecek niteliktedir. Kükürt dioksit oranı yüksek ve güçlü bir yakıt olması sebebiyle “petrokok”, bol oksijenli özel yakma sistemlerini gerektirir. Normal sobalarda oksijen yetersizliğinden verimli yanmadığı için çevre ve insan sağlığına zararlı atık çıkarır.” demişken, biz de sorularımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

 

  • Bu derece insan sağlığına zararlı olan bir “petrokok” atığın çimento fabrikalarında yasal olarak kullanılması, hangi akıl ve mantıkla açıklanabilir?
  • İlimizdeki Çorum Çimento Fabrikası “petrokok” atığını kullanıyor mudur?
  • “Petrokok” satışının, depolanmasının, kullanımının, harmanlanmasının izni Çorum Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü olduğuna göre, Valiliğin “petrokok”un zararlarından korunma amaçlı olarak bir çalışması var mıdır?
  • Çorum Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çorum halkını “petrokok” konusunda ne derece bilgilendirmiştir?
  • Çorum Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çorum Çimento Fabrikası da dâhil olmak üzere, Çorum kentinde yer alan tüm fabrikaları bu konuda düzenli bir denetlemeye tabi tutmuş mudur?
  • Bir toprak parçasının üzerinde insan yaşarsa, ülke olunabileceğini ortak olarak kabul ettiğimize göre, insanlarımızı deyim yerindeyse “yasal” olarak öldürmek nasıl bir çelişkidir?

Bu konuda ekoloji platformlarını, çevre kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, sendikaları, siyasi partileri beraberlik içerisinde birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

İlgili bakanlığı da göreve çağırarak; petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların yerine güneş, rüzgâr, akarsu, dalga, jeotermal ve bioyakıt gibi yenilenebilir – barışçı/demokratik – kaynakları hayata geçirmelerini talep ediyoruz.

Bu talebimiz hayata geçene kadar da mücadelemize devam edeceğiz.

Biliyoruz ki; dünyamızı ve çevremizi yaşatmak, insanlarımızı da yaşatmaktır.

Halkımızı bu konuda bilinçli olmaya ve duyarlı olmaya saygılarımızla davet ediyoruz.

Süleyman Kamışlı

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.