ManşetSağlıkTürkiye

CHP’den ‘sağlık manifestosu’: Şehir hastaneleri kapatılacak, devlet hastaneleri yeniden açılacak

0

CHP’nin sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, partisinin iktidara gelmesi halinde bu alanda getirilecek reformları açıkladı.

Sağlık hizmetini ‘temel hak’ olarak gördüklerini belirten Akkuş İlgezdi, herkesin prim borcuna bağlı olmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde yer alabilmesini sağlayacaklarını, askeri hastaneleri yeniden açacaklarını, hekime şiddeti en ağır şekilde cezalandıracaklarını ve  hekimler üzerinde baskı yaratan ihbar hattı ile SABİM uygulamalarını kaldıracaklarını söyledi.

CHP’li vekilin ifadeleriyle partinin iktidara gelmesi halinde hayata geçireceği sağlık politikası özetle şöyle:

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de yer aldığı gibi sağlık en temel insan haklarından biridir. Sağlık alanını, temel olarak ‘sağlık hakkı’ yaklaşımıyla düzenleyeceğiz. Ülkemizin gereksinimlerine yanıt vermek üzere hazırladığımız kamucu bir sağlık sistemiyle, herkese, her yerde, her zaman sağlık hizmeti sunumunu sağlayacağız.
 • Koruyucu sağlık hizmetlerini (hastalıkları önleme, sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme) güçlendirecek, her yurttaşın birinci basamak sağlık kuruluşlarında yılda bir kez ücretsiz periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlayacağız. Ayrıca 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sağlık personeli tarafından yaşadıkları yerlerde belirli aralıklarla ziyaret edileceği bir izlem programını yürürlüğe koyacağız. Evlilik öncesi sağlık taramalarının tamamını ücretsiz yapacağız.
 • Sağlık Bakanlığı’yla meslek birlikleri ve sendikalar arasında sürekli bir iletişim sağlanması amacıyla ‘Türkiye Sağlık Konseyi’ adıyla sağlık meslek birliklerinin ve sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kurul oluşturacağız.

 • Şehir hastaneleri açılırken kapatılan kent merkezlerindeki devlet hastanelerini yeniden açacağız.
 • İlkokul, ortaokul ve liseye başlarken her öğrenci halk sağlığı merkezlerinde kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirilecek.
 • Artan çocuk yoksulluğu ve gıda krizinin öğrencilerdeki fiziksel ve ruhsal etkilerini azaltmak amacıyla, okullarda en az bir öğün sağlıklı beslenme sağlayacağız.
 • Silahlı kuvvetlerin gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini her düzeyde sağlayacak, askeri hastaneleri ve sağlık tesislerini yeniden açacağız.
 • Sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulayan kişileri en sert ve kararlı biçimde cezalandıracağız. İhbar hattı ve psikolojik baskı aracı haline gelen SABİM’i kaldıracağız.
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim kurumu olmaktan çıkartacak, özerk bir üniversite biçimine dönüştüreceğiz.
 • Sağlık çalışanlarının hak ettikleri temel ücretleri almalarını sağlayacak, ek göstergeleri 3600’den başlamak üzere kademeli olarak yükselteceğiz.
 • Kamuda, sağlık çalışanlarının aylık gelirlerinin en az yüzde 80’i temel maaşlarından oluşacak, performansa dayalı ek ödeme sistemini kaldıracağız.

 • Sağlık çalışanlarının atamalarını derhal yapacağız.
 • Her yurttaşın prim borcuna bağlı olmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde yer alabilmesini sağlayacağız.
 • Şehir hastanelerini kapatacağız. ‘Şehir hastanesi’ olarak adlandırılan, ‘kamu özel işbirliği’ yönteminin ‘yap-kirala-devret’ modeliyle kurulan ve işletilen hastane işletmelerine son verecek, birer rant yatırımı, verimsizlik ve israf projesine dönüşen şehir hastanelerini kamunun üzerinde yük olmaktan çıkartacağız.
 • Şehir hastanelerindeki kamu zararının sorumlulardan geri alınması için hukuki süreçleri ivedi olarak başlatacağız.
 • Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü yeniden açacak; ülkemizde gereksinim duyduğumuz tüm aşıları kamusal bir sorumluluk anlayışıyla geçmişte olduğu gibi yine ülkemizde üreteceğiz.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.