DoğaManşetTürkiye

CHP’den Doğa Hakları Manifestosu: 7 bölge 7 ilke  

0

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, partinin Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla CHP Doğa Hakları Manifestosu – 7 Bölge 7 İlke’yi açıkladı. CHP politikalarında doğa hakları konusunda yol haritası niteliğinde hazırlanan kitapçıkta yer alan temel ilkelerin tüm parti örgütleri ve yurttaşlar tarafından esas alınması, farkındalığın artması için çabaladıklarını ifade eden Biçer Karaca, manifestoyu örgütlere, yerel yönetimlere, tüm Türkiye’de 81 ilde oluşturdukları İl İzleme Kurullarına, sivil toplum kuruluşlarına, ilgili meslek odalarına ulaştırılacağını belirtti. Biçer Karaca manifestoyla ilgili şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi insanın doğa ile olan ilişkisini “doğa hakları” kavramı çerçevesinde ele almaktadır. CHP bu çerçevede, insanı merkeze alan, doğayı insanın mülkü olarak gören, doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaların yerine, doğanın haklarının teslimini ve çevre sorunlarının çözümü için etkin mücadeleyi tüm herkesin görevi olarak kabul etmektedir. Bu görev yaşam hakkının yanı sıra sosyal adalet ilkemizin de bir gereğidir. Daha adil ve eşit bir toplum inşa etmenin ön koşulu, doğa hakları yönünde davranış ve tutum geliştirmek ve çevre adaletini sağlamakla mümkündür.

“7 Bölge 7 İlke” temelinde; doğanın telafisi mümkün olmayan hasarlara uğratılmasının önüne geçmek için doğa haklarının üstün hak olması, iklim krizinin dünyamızın acil çözüm bekleyen sorunu olduğu bilinciyle iklim adaleti çerçevesinde geciktirmeden çözümü, çölleşmeyi sona erdirecek katılımcı su yönetimi politikası, var olmamızın sebebi toprak ananın bütünselliğinin bozulmaması, enerji ihtiyacı bahane edilmeksizin enerji demokrasisi çerçevesinde enerji adaletinin sağlanması, yaşam alanlarımızı savunma mücadelesinde yurttaş katılımcılığının artırılması ve sivil toplum ile dayanışma anlayışıyla karar alma süreçlerinin işletilmesi temel çıkış noktalarımızdır.”

Biçer Karaca, parti içinde kurulacak “Doğa Hakları İzleme Kurulları”, yoluyla CHP örgütlerinin, yerel savunucular, çevre ve ekoloji örgütleri ve savunucularla birlikte manifestonun hayata geçirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

7 bölge 7 ilke -Doğa için hareket manifestosunda temel alınan ilkeler şöyle:

  1. Doğanın hakları üstün hak olmalıdır

  2. İklim krizinin çözümü iklim adaletindedir

  3. Erişilebilir, adil ve katılımcı su yönetimi politikası, kuraklığı yenecektir.

  4. Toprak ana bir bütündür, var olma koşulumuzdur

  5. Enerji ihtiyacını, enerji demokrasisi ve enerji adaleti ile karşılayacağız

  6. Kuşaklar arası sorumlulukla doğal ve kültürel varlıklarımızdan vaz geçmeyeceğiz

  7. Yurttaş katılımcılığı ile birlikte karar alıp birlikte yaşayacağız

CHP’li vekil, Türkiye’nin iklim politikalarında taraf olmadığı uluslararası sözleşmelerin ülkemizde kabulü yönünde adımlarımızı hızlandıracaklarını ve HES’leri dikkat takip edip kar amaçlı değil yaşamsal amaçlı hakça ve katılımcı su yönetimi politikası geliştirmeyi, su kirliliğine kalıcı çözümler üretmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

Termik santrallerin filtreleriyle ilgili bir soru üzerine Gülizar Biçer Karaca, bu konunun tartışılacak bir yanının olmadığını belirtti. Termik santrallerin filtresiz çalışmasına göz yumanların, siyasi bir tercihte bulunduğunu aktaran Karaca, “İnsanların zehirlenmeme hakkını mı savunacağız, yoksa 3-5 enerji lobisinin çıkarını mı savunacağız? Maalesef enerji lobilerinin çıkarları savunulmuş, vatandaşın temiz hava hakkı savunulmamıştır” diye konuştu.

More in Doğa

You may also like

Comments

Comments are closed.