İklim KriziManşet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda iklim değişikliği mesaisi

0

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve diğer bakanlıklardan davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Güllüce, iklim değişikliğiyle mücadelde yerel yönetimlere görev düştüğünü belirtti, iklim değişikliğine uyumlu şehirleşmenin önemine vurgu yaptı ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın (İDEP) ikinci raporunun Eylül’de çıkacağını haber verdi. Fakat Güllüce’ye göre insanlığı tehdit eden iklim değişikliğinde ‘Türkiye’nin katkı payı önemsenmeyecek nitelikte’.

faaliyetler928_4

 

Bakan Güllüce toplantıda, insanlığın  tarihin en yüksek karbondioksit konsantrasyonunu soluduğunu belirterek, “Türkiye burada çok az yer işgal etmektedir, dünyayı kirletmede. Gerek hava, gerek su ve diğer alanlarda biz çok iyi bir konumdayız. Gelişmiş ülkeler hem insanlığı hem dünyayı çok kötü tükettiler. Bugün dünya insanlığının şikayetçi olduğu konularda bizim katkı payımız önemsenmeyecek kadardır” dedi.

‘Tüketim fren tutmamaktadır’

Son yüzyıldaki sıcaklık artışının geleceği tehlikeye soktuğunu vurgulayan Bakan Güllüce, hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ile çeşitlenen tüketim alışkanlıklarının, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. Güllüce, IPCC’ni geçtiğimzi haftalarda yayımlanan raporuna atıfla “son yüzyıldaki sıcaklık artışı 1 dereceye yaklaşmıştır ve bu artışın müsebbibi de insanoğlu olarak net bir şekilde ifade edilmektedir” dedi.

“İnsanlığın sürekli tüketmesi teşvik edilmekte ve bu tüketim de fren tutmamaktadır” diyen Bakan Güllüce, bu nedenle iklim değişikliğine uyumlu şehirleşme ve risk yönetiminin en önemli konulardan birisi olduğuna işaret etti.

İkinci İDEP raporu eylülde çıkacak

Bakan İdris Güllüce, sera gazı emisyonu kontrolü ve iklim değişikliğine uyum konusunda 2011-2023 yıllarına yönelik stratejik ilke ve hedefleri içeren, Türkiye’nin ilk yeşil büyüme stratejisi İklim Değişikliği Eylem Planı‘nın (İDEP) izleme ve değerlendirme sürecinin 2013’ün ilk aylarında başlatıldığını bildirdi.

Bu çerçevede tüm Türkiye’de ulusal ve yerel düzeyde toplam 332 kullanıcı tarafından 450 sektörel eyleme ilişkin gelişmeler hakkında bilgi girişi yapıldığını anlatan Bakan Güllüce, 2012 İDEP izleme ve değerlendirme ilk raporunun Bakanlıkları koordinasyonunda hazırlandığını belirtti.

Bu yılın Mart ayında başlatılan ikinci rapor çalışmasının ise eylülde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Güllüce, raporların, e-iklim sistemi sayesinde bir yılda tamamlanacağını söyledi.

“İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlere de görev düşüyor”

İDEP’in uygulanması ve ulusal düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele için yerel yönetimlere de görevler düştüğüne işaret eden Bakan Güllüce, belediyeler başta olmak üzere tüm birimlerin teknik kapasitesinin geliştirilmesi, finansal destek sağlanması, yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bakan İdris Güllüce, bu çalışmalar kapsamında yerleşim alanlarında tutulan karbon miktarının belirlenmesi, imar planlarının iklime duyarlı yerleşim planları biçiminde hazırlanması, yenilenebilir enerji üretmeye yönelik çalışmaların yapılması, kent bütününde bisiklet yol ağları ve park alanları oluşturulmasının da yer aldığını anlattı.

Sera gazı emisyonlarını hesaplayabilen sistem

Yürürlüğe 2012’de giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi ve Bakanlığa düzenli raporlanmasının sağlanacağını bildiren Bakan Güllüce, sistemle Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının daha kesin hesaplanmasının mümkün olacağını ifade etti.

‘2020 sonrası serga gazı azaltımı çalışmaları başladı’

Bakan Güllüce, geçen yıl Varşova’da düzenlenen 19. Taraflar Konferansı’nda alınan karar uyarınca, Türkiye’nin 2020 sonrası için ulusal sera gazı emisyon azaltım katkılarını belirlemeye yönelik çalışmalara başladığını söyledi.

(Yeşil Gazete)

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.