Doğa MücadelesiManşet

Çevre Bakanlığı’nın Sayıştay karnesi Meclis gündeminde

0
İkizköy/Muğla maden sahası. Fotoğraf: Mert Çakır/European Beyond Coal

HDP İstanbul milletvekili Oya Ersoy, Sayıştay 2021 Denetim Raporları’nda yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait bulguları Meclis gündemine taşıdı.

Bakan Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Ersoy, “Bakanlığınız Sayıştay Denetim Raporunda belirlenen kaç bulgu/tespiti yerine getirerek idari düzeltme işlemi yapmıştır?” sorusunu da yöneltti.

Raporlarda, ÇED süreçlerinde firmalar lehine uygulamalar ve doğal sit alanlarının imara açılmasındaki tercihler eleştiriliyor ve pek çok mekanizmada denetim eksikliklerine dair bulgular yer alıyordu.

Sayıştay’dan Çevre Bakanlığı’nın 2021 karnesi: Kırık çok, alınacak yol uzun

Ersoy, önergesinde ÇED Atık Yönetimi Yönetmeliği Hükümleri kapsamında değerlendirilen tesislerin imar planına işlenmemesi, ÇED sürecinde firmaların başvuru ücretlerini düşük göstermesi ve ceza bedellerinin düşük tutulması gibi pek çok bulguya değinerek, Kurum’un şu soruları yanıtlamasını istedi:

1. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, önceki yıl/yıllar Sayıştay Denetim Raporunda belirlenen kaç bulgu/tespiti yerine getirerek idari düzeltme işlemi yapmıştır?

2. Sayıştay raporunda Türkiye Çevre Ajansı’na 801 milyon 386 bin lira ödenek aktarıldığı yer almaktadır. Ajans bu parayı hangi giderler için kullanmıştır? Ajansın kendi gelirleri ne kadardır nerelere harcanmıştır?

3. Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında imar planına işlenmeyen kaç tesis vardır? Bu tesislere Çevre Kanunu hükümleri kapsamında gerekli işlem ve yaptırımlar uygulanmış mıdır?

4. Sayıştay raporunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) proje bedellerinin başvurucular tarafından düşük gösterildiği bulgusu yer almaktadır. Kaç projenin bedeli düşük gösterilmiştir? Bu şirketlere dair herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?

5. ÇED kapsamı dışında tutulan projelerde, çevreye verdiği etkiyi değiştirici nitelikteki faaliyet alanının büyümesi ve tesis kapasitesinin genişlemesi gibi proje değişikliklerinin, kapasite artışı kapsamında değerlendirilmeme nedeni nedir? Bunun sonucu olarak projenin ÇED süreçlerine dâhil edilmemesi çevreye vereceği zararın tespitini zorlaştırmayacak mıdır?

6. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sıfır atık yönetim sistemine geçiş için mevzuatta belirlenen sürelerin takibi için neden kontrol mekanizması kurmamıştır? Sistemi kurma zorunluluğu bulunan yerlere neden yaptırım uygulamamıştır?

7. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında imar planlarına işlenmeyen kaç tesis vardır? Kaçı yönetmeliğe aykırı olarak faaliyette bulunmaktadır?

8. İl müdürlükleri tarafından kesinleşen mahkeme giderlerinin zamanında ödenmediği için ödenecek faiz tutarı ne kadardır? Zamanında ödenmemesinin nedeni nedir?

 

You may also like

Comments

Comments are closed.