ManşetEğitim

Boğaziçi akademisyenleri nöbette: Dekan atamaları yargıda

0
Fotoğraf: Tolga Sütlü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Erdoğan‘ın üniversiteye Naci İnci‘yi atamasını protesto etmek için 428. kez rektörlük binası önünde toplandı. Akademisyenler geçtiğimiz günlerde de üç fakültenin dekanlarının görevden alınmasını yargıya taşıdı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Boğaziçi Üniversitesi’ne önce Melih Bulu‘yu, ardından Naci İnci‘yi atamasını protesto eden akademisyenlerin direnişinin 291. nöbeti bugün gerçekleştirildi.

Akademisyenler haftanın her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 291. kez rektörlük binasına döndüler.

Fotoğraf: Tolga Sütlü

Direnişin 428. gününde akademisyenler girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği, basının içeri alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği kampüsten seslendi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını rektörlük binasına döndüler.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz”, “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite” yazan dövizler, üzerlerinde #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” yazan okulda derslerine devam etmesi engellenen akademisyen Can Candan ile  Seda Binbaşgil fotoğrafları taşıdılar.

Fotoğraf: Tolga Sütlü

Akademisyenler dekanların görevden alınmasını yargıya taşıdılar

Yüz kırktan fazla akademisyen, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin desteğini alıp yasal olarak atanmış dekanları Prof.Dr. Yasemin Bayyurt (Eğitim Fakültesi), Prof.Dr. Özlem Berk Albachten (Fen – Edebiyat Fakültesi) ve Prof.Dr. Metin Ercan’ın (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) aynı anda tek Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) işlemiyle görevden alınmasını yargıya taşıdı.

Fotoğraf: Tolga Sütlü

5 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan bir açıklama ile bu üç fakülteye dışarıdan dekan atandığı açıklanmış ve Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri bu atamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri bir açıklama yapmışlardı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin seçilmiş üç dekanlarının görevden alınmasına istinaden açtıkları dava ile ilgili açıklamaları ve davanın hukuksal gerekçelerine dair yaptıkları açıklama şöyle:

“Üç dekanımızın birden görevden alınması, siyasi saiklerle üniversitemizi ve üniversiteleri antidemokratik olarak ele geçirmek amacıyla gerçekleşmiş alenen hukuksuz işlemlerden yalnızca birisidir. Kamu üniversitelerinin siyasî güdüm altına alınma çabasının sadece üniversiteler için değil tüm toplum için telafisi güç zararlar doğuracağı aşikârdır.”

Fotoğraf: Tolga Sütlü

Boğaziçi Üniversitesi’nde 1988’den bugüne üst yönetimde görev almış 46 akademisyenin açıklaması:

“19 Ocak 2022’de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dekanlarının aynı anda aynı işlemle YÖK tarafından görevden alınmalarını takiben, 5 Mart 2022’de bu üç fakültemize üniversitenin tüm yerleşik süreçleri çiğnenerek kurum dışından dekan ataması yapıldığını öğrendik.

Bir yılı aşkın süredir üniversitemize yapılan müdahaleler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yönetim hataları ve son olarak da üç fakültenin dekanlarının hukuksuz olarak görevden alınmaları üniversitemizin liyakate dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurmuştur. Üniversitemizin en önemli iki organı olan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun yasal, meşru ve geleneklerine uygun demokratik yapısı mükerrer oy kullanma ve üniversite dışından atamalar gibi ciddiyetten uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalarla yara almıştır.

Biz aşağıda imzası bulunan öğretim üyeleri yıllar içinde üniversitemizin üst yönetiminde kurumun işleyişinde etkin rolü olan görevlerde bulunduk. Aldığımız tüm görevleri Senatomuzun 2012 tarihli Temel İlkeler Belgesinde de yer alan bilimsel özgürlük, akademik özerklik, liyakate dayalı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürüttük. Bu ilkelerin sürdürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.

Seçilmiş Dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.”

İmzacıların tam listesi:

Prof.Dr. Füsun Akarsu (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2010)
Prof.Dr. Lale Akarun (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2002-2009)
Prof.Dr. Yavuz Akpınar (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2010-2016)
Prof.Dr. Günay Anlaş (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2015-2021)
Prof.Dr. Ümit Bilge (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2019-)
Prof.Dr. Taner Bilgiç (Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 2020-)
Prof.Dr. Faruk Birtek (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2009)
Prof.Dr. Eser Borak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2002-2012)
Prof.Dr. Ayşe Buğra (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2000-2001)
Prof.Dr. Mine Eder (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2016)
Prof.Dr. Edhem Eldem (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2004-2007, ÜYK Üyesi 2013-2017)
Prof.Dr. Gülcan Erçetin (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2020-)
Prof.Dr. Emine Erktin (Eğitim Fakültesi Dekanı 2014-2020)
Prof.Dr. Fatma Gök (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)
Prof.Dr. Ayşe Gürel (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2019)
Prof.Dr. Nilgün Işık (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 2016-2020)
Prof.Dr. Hayat Kabasakal (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2008-2011, ÜYK Üyesi 2012-2016)
Prof.Dr. Çiğdem Kafescioğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)
Prof.Dr. Asım Karaömerlioğlu (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2017-2020)
Prof.Dr. Reşat Kayalı (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)
Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2001-2006)
Prof.Dr. Mehmet Kaytaz (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2006)
Prof.Dr. Cengiz Kırlı (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2020-)
Prof.Dr. Mutlu Koca (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili 2021-)
Prof.Dr. Hilmi Luş (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2018-2021)
Prof.Dr. Ayşe Mumcu (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)
Prof.Dr. Mine Nakipoğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2015-2018)
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 1988-1994)
Prof.Dr. İlhan Or (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2006-2018, ÜYK Üyesi 2012-2018)
Prof.Dr. Sumru Özsoy (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 1997-1998)
Prof.Dr. Aslı Özyar (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2021)
Prof.Dr. Şevket Pamuk (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1998-2001, 2013-2017)
Prof.Dr. Cevza Sevgen (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2001-2004,2007-2013)
Prof.Dr. Alpar Sevgen (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 1988-1991)
Prof.Dr. İlkay Sunar (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 1993-1996)
Prof.Dr. Betül Tanbay (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2009-2012)
Prof.Dr. Arzu Tektaş (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 2008-2020, ÜYK Üyesi 2017-2021)
Prof.Dr. Ayşenur Toğrol (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2016-2018)
Prof.Dr. Ayşegül Toker (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2012-2021)
Prof.Dr. Zafer Toprak (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1992-1998, 2001-2013)
Prof.Dr. Binnaz Toprak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2006-2008)
Prof.Dr. Zafer Yenal (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2015)
Prof.Dr. Orhan Yenigün (Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü 1999-2021)
Prof.Dr. Güzver Yıldıran (Eğitim Fakültesi Dekanı 2010-2014)
Prof.Dr. Can Yücesoy (Biyomedikal Enstitüsü Müdürü 2017-)
Prof.Dr. Ünal Zenginobuz (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2013-2020, ÜYK Üyesi 2018-)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.