EkolojiManşet

Baraj gölünün yanındaki çöp alanı Meclis’te

0

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, katı atık işleme tesisleri bulunmayan Adıyaman’da ‘vahşi çöp depolama’ yöntemi kullanıldığını belirterek Meclis Araştırması istedi

Adıyaman merkez ve ilçe belediyelerine ait katı atık depo alanı olmadığı için şehrin çöpleri açık alana boşaltılıyor ve herhangi bir bertaraf işlemi uygulanmıyor. Bu durum başta tarımsal sulamada büyük öneme sahip olan Atatürk Barajı’nın ve derelerin kirlenmesine neden oluyor. Ayrıca kentteki sanayi tesisleri de dereleri kirletiyor. Adıyaman’daki bu katı atık sorunu CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere tarafından Meclis’e taşındı.

Abdurrahman Tutdere konunun araştırılması için TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Tutdere önergesinde, kentte “katı atık depo alanı olmadığı için vahşi çöp depolama yöntemi” kullanıldığını belirtti; bu durum halk sağlığını tehdit eder hale geldiğine dikkat çekerek, “ildeki çevre kirliliği ve halk sağlığına etkilerinin anlaşılması için Anayasanın 98. ve İç Tüzüğün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması yapılmasını” istedi.

Adıyaman Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nin hazırladığı Adıyaman ili 2017 Çevre Durum Raporu’ndan veriler aktaran Tutdere, rapora göre, il genelinde yer altı suyu kirlenmesinin en büyük sebebinin, evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi olduğunu anlattı. Tutdere, kentin evsel ve endüstriyel atıklarının arıtılmadan alıcı ortamlara verildiğini, katı atıkların düzensiz olarak alıcı ortama bırakıldığını, ayrıca bilinçsizce yapılan zirai ilaçlama ve gübrelemeden dolayı bölgenin en büyük içme, kullanma ve enerji alanında yararlanıldığı Atatürk barajını kirlettiği tespit edildiğini aktardı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere.

Adıyaman il merkezinin mevcut katı atık depolama alanının Atatürk Baraj gölüne yaklaşık 1000-1500 metre mesafede olduğu bilgisini veren Tutdere, önergede özetle şunları kaydetti:

“İlimiz genelinde merkez ve ilçe belediyelerine ait düzenli katı atık depo alanları ile bertaraf tesisi mevcut değildir. Bu Adıyaman’daki en büyük ve öncelikli çevre sorununu oluşturmaktadır. Bulunan katı atıklar (çöpler) düzensiz olarak uygun olmayan şartlarda toplanmakta ve herhangi bir bertaraf işlemi yapılmamaktadır.

Bu alanda çöplerden oluşan sızıntı suları yüzeysel akım göstermemekle birlikte; sızma yolu ile yaklaşık 500 metre ileride İncesu Deresine ulaşmakta buradan da baraj gölüne akmaktadır. Bu tesis aynı zamanda 400 Yataklı Hastane (Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi) ile yapılacak olan 300 Yataklı Kadın Doğum Hastanesi’nin 1 km. yakınında bulunmaktadır. Ayrıca Adıyaman’da yapılan Beşpınar Vadi Projesi (Marina) adlı dinlence mekânına da aşağı yukarı uzaklığı 1 km. civarındadır. Katı atık depolama tesisinin halkın sağlık ve dinlence için kullandığı alanlara çok yakın olması, sağlık ve hijyen alanında ciddi sorunlara sebep olmaktadır.  

Yukarıda bahsedilen bu durumlardan dolayı özellikle yaz aylarında artan koku ile birlikte mevcut durum sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelerin üremesine uygun bir ortam teşkil etmekte, insan ve çevre sağlığı sorunlarına ve telafisi zor çevre kirliliğine neden olmaktadır.”

Tutdere, önergesinde Adıyaman’daki diğer çevre sorunlarını da göndeme getirdi:

  • Adıyaman’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED Müdürlüğü tarafından 2016 yılı ve öncesinde 309 ÇED Gerekli Değildir Kararı, 870 ÇED Kapsam Dışı Kararı verilmiştir. 2017 yılında ise toplamda 40 proje için ÇED Gerekli Değildir Kararı, 175 proje için ise ÇED Kapsam Dışı Kararı verilmiştir. Yine 2017’de ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen projelerin yüzde 72’si maden projeleridir. 2018 yılında ise maden alanında 29 proje için ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmiştir.

  • Sanayii ve Diğer alanlarda 111 proje ÇED Kapsamı dışında tutulmuş, 24 proje için ise ÇED Gerekli değildir kararı verilmiştir. 176 maden projesi ÇED Kapsamı dışında tutulmuş, 199 proje için ise ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmıştır. Enerji ve Sulama Projelerinin 60 tanesinde ÇED Gerekli Değildir Kararı, 360 tanesi ise ÇED Kapsamı Dışında tutulmuştur. Hazır beton tesislerinin 37’sinde ÇED Gerekli Değildir Kararı, 36’sında ise ÇED Kapsam Dışı kararı verilmiştir.●  Adıyaman ilimizde Adıyaman Belediyesi ve Gölbaşı Belediyelerine ait sadece 2 adet Atıksu Arıtma Projesi vardır.

  • Adıyaman’ın 2014 yılında hazırlanan Temiz Hava Eylem Planı’na göre Adıyaman’da hava kalitesi üzerine etkisi olan başlıca kaynakların Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi, Çimko Çimento Fabrikası ile Konutlar ve Motorlu taşıtlar olduğu görülmektedir. Öte yandan bu eylem planının hedeflerinden bir diğeri de şehirdeki emisyon salımını azaltmak, bunun için de “ÇED raporlarının inceleme ve değerlendirilmesinde hava kalitesi sınır değerlerinin göz önünde bulundurulması” hedef olarak konmuştur fakat kentteki projelerde ağırlıkla verilen ÇED Kapsamı dışında tutulması ya da Olumlu Kararı bu hedefi tartışmaya açık hale getirmektedir. “

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.