İfade ÖzgürlüğüManşetMedya-İnternetTürkiye

AYM’den gazeteciye şiddete tazminat kararı

0
 
 
 

‘Polisler hakkında kapatılan soruşturma yeniden açılsın’

Anayasa Mahkemesi, yapılan başvuruda insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Beyza Kural’a 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme, polisler hakkında kapatılan soruşturmanın yeniden açılması için de kararın örneğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Kararın gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“Gazetecilik görevini yapan başvurucunun olayları haberleştirmek dışında bir maksatla gösterinin yapıldığı bir yerde bulunduğu, polisin o sırada devam etmekte olan gösteriye ilişkin görevlerini yapmasını engellediği, bir gösterici gibi davranarak polise karşı şiddet kullandığı ya da polis için herhangi bir tehdit oluşturduğu ileri sürülmemiştir. Soruşturma dosyasında ve neticesinde verilen takipsizlik kararında başvurucunun haber yapmasının engellenmesinin ve başvurucuya yapılan fiziksel müdahalesinin kesinlikle gerekli olduğuna dair herhangi bir tespit ya da açıklama yapılmamıştır. Bunun aksine kamera görüntüleri dikkatle incelendiğinde başvurucunun keyfi olarak gözaltına alındığı ve kelepçelendiği kanaatine ulaşılmıştır.

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine, İfade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine, Anayasa’nın 17.maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve Anayasa’nın 28′ maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verildi.” 

Kararda, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için” şüpheli polisler hakkında yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğu da kaydedildi.  

Oybirliğiyle manevi tazminat

Somut olayda ihlalin tespit edilmesinin başvurucunun uğradığı zararların giderilmesi bakımından yetersiz olacağından hareketle Yüksek Mahkeme,  başvurucu Beyza Kural’a manevi zararları karşılığında net 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine de oybirliğiyle karar verdi. 

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.