ManşetTürkiye

AYM’den 10 Ekim kararı: İdarenin kusuru var

0

Emek Barış Demokrasi Mitingi’nin yapılacağı Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 günü IŞİD’in gerçekleştirdiği patlamada yaralanan Hasan Kılıç’ın, yaşam hakkı ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru karara bağlandı. 

 Kılıç, başvurusunda kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğunu belirttiği canlı bomba saldırısı neticesinde yaralanmasından kaynaklanan zararlarının tazmini istemiyle açtığı davada olayın idarenin kusuruyla meydana geldiğine ilişkin iddialarının değerlendirilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini belirtmişti. 
 
Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme’nin kararı şöyle:

  • “ Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
  • Anayasa’nın 17’nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine,
  • Yaşam hakkının usul boyutunun ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi‘ne gönderilmesine,
  • Başvurucunun tazminat talebinin reddine, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.”

 ‘Gerekli önlemleri almayan idare sorumlu’

Kararın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Başvurucunun yaşamını koruyucu önlemleri almayan idarenin, yaralanmasına neden olan olaydan kusuruna istinaden sorumlu olduğuna ilişkin iddiaları yönünden uyuşmazlığın çözümü için gerekli delillerin toplandığının, İdare Mahkemesi’nce verilen kararda ortaya koyulmaması, mevcut delillerin anılan kararda değerlendirilmemesi ve başvurucunun zikredilen iddialarının derece mahkemelerince verilen kararlarda karşılanmaması nedeniyle Anayasa’nın 17’nci maddesi kapsamında yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir.”

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.