GündemManşetTürkiye

AYM: Soma’da kamu görevlileri için soruşturma izni verilmemesi hak ihlali

0

Anayasa Mahkemesi (AYM), Manisa’nın Soma ilçesinde altı yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 310 işçinin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi. Maden faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, bakanlık personeli hakkında soruşturma izni vermemesini gerekçe göstererek yaptığı başvuru, AYM tarafından haklı bulundu.

Resmi Gazete‘de yayımlanan kararda, facianın ardından hazırlanan bilirkişi raporunun kazanın pek çok ihmal ve kusur sonucu meydana geldiği tespitlerine de yer verildi. AYM, başvuruda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan bilirkişi raporunun, konusunda uzman kişilerce hazırlandığı belirtilen gerekçede, aynı raporda 2010’dan olay tarihine kadar olayın meydana geldiği maden ocağını denetleyen, eksiklik ve aksaklıkları ortaya koymayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin de olaydan sorumlu olduğunun belirtildiği kaydedildi.

‘Soruşturma izni verilmeyerek adli süreç sona erdi’

Cumhuriyet Başsavcılığının ve başvurucuların soruşturma izni verilmemesi kararına yaptıkları itirazların reddedildiği hatırlatılan gerekçede, böylece haklarında soruşturma izni istenen kamu görevlileri yönünden adli sürecin sona erdiği ifade edilerek şu vurgu yapıldı:

Oysa Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporunda, 2010’dan itibaren maden ocağında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ne gibi eksiklikler bulunduğu açıklanarak sözü edilen hususların denetimler sırasında ortaya çıkarılmamasının da başvuruya konu olayın meydana gelmesine etki ettiği belirtilmiştir.”

Kararın gerekçesinde şunlar kaydedildi:

Bireylerin hayatının tehlikeye girmesine neden olan kişiler aleyhine hiçbir suçlamada bulunulmaması ya da bu kişilerin yargılanmaması yaşama hakkının ihlaline neden olabilir.

Olayda etkili bir ceza soruşturması yürütülmesi gerektiğine yönelik bu tespitin, bilirkişi raporunda kusurlu oldukları yönünde tespit bulunan kişiler hakkında yürütülecek adli sürecin mutlaka bir dava açılması ya da açılan davanın belli bir hükümle sonuçlanması gerektiği anlamına gelmeyip, sorumluların tespit edilmesini ve hesap vermelerini sağlayacak uygun araçların etkili şekilde kullanılması gerekliliğine işaret etmektedir.

Ayrıca, başvuruya konu edilen soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda iş müfettişleri dışında kalan Çalışma Bakanlığı çalışanları hakkında herhangi bir değerlendirme bulunmadığından Anayasa Mahkemesince verilen kararın iş müfettişleri dışındaki kişiler yönünden olumlu veya olumsuz bir etki doğurmadığı unutulmamalıdır.”

Anayasa Mahkemesi, kararın bir örneğini, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Danıştay 1. Dairesi’ne, bilgi için de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘na gönderilmesine karar verdi.

Bakanlık’tan soruşturma izni talebine iki kez ret

13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü maden kazasından sonra cumhuriyet başsavcılığınca, görevlerini ihmal ettikleri yönünde şüphe oluştuğu gerekçesiyle maden ocağının denetimini yapanlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlileri hakkında ilgili bakanlıktan soruşturma izni istenmişti.

Bakanlık, aleyhlerinde ön inceleme yürüttüğü görevliler hakkında soruşturma izni vermemiş, Danıştay 1. Dairesi, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesine dair kararı kaldırmıştı.

Yeni bir bilirkişi heyetinin maden kazasını incelemek üzere görevlendirilmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Teftiş Kurulu görevlilerince hazırlanan ön inceleme raporunu esas alarak görevliler hakkında soruşturma izni vermeyi bir kez daha reddetmişti.

Bu karara karşı yapılan itiraz ise “haklarında ön inceleme yapılanların eylemleri ile maden kazasının meydana gelmesi arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı” gerekçesiyle Danıştay tarafından reddedilmişti.

 

More in Gündem

You may also like

Comments

Comments are closed.