EğitimManşetTürkiye

AYM, Cumhurbaşkanı kararıyla üniversitelerde kadro düzenlemesi kararnamesini iptal etti

0

Anayasa Mahkemesi (AYM), doktor öğretim üyesi, doçent, profesör ve araştırma görevlisi unvanlı akademisyen personel kadrolarının iptaline veya ihdasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  27 Temmuz 2020’de “Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili bölümlerine eklenmesinin” Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, “Kuralın yetki yönünden cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sınırlarını aştığı, doktor öğretim üyesi, doçent, profesör ve araştırma görevlisi unvanlı akademisyen personele ilişkin bu kadroların iptaline veya ihdasına ilişkin hükümlerin kanunla düzenlenmesi gerektiği” belirtildi.

Başvuruyu değerlendiren AYM, kararnamenin ilgili kısmının anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.

‘Kararname yetkisi sınırsız değil’

Mahkemenin kararında, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisinin sınırsız olmadığı, yürütme yetkisine ilişkin konular dışında ise cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmayacağının hüküm altına alındığı belirtildi.

‘Düzenleme kanunla yapılmalı’

Yüksek Mahkeme’nin kararında üniversitelerin bilimsel çalışmaların yapıldığı ve bilimin öğretildiği kurum olarak nitelendirildiği, ayrıca bilimsel ve idari özerkliğe sahip kılınarak, diğer kamu kurumlarından farklı değerlendirildiği ifade edildi.

AYM, yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları, işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, disiplin ile ceza işleri, özlük hakları gibi hususların da kanunla düzenleneceğini kaydetti.

İptale ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan dokuz ay sonra yürürlüğe girecek

More in Eğitim

You may also like

Comments

Comments are closed.