ManşetSivil Toplum

Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı Kılavuzunu Yayınladı

0

2014 – 2020 yılları arasında, Avrupa Birliği’nin Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alacak olan yeni programı Erasmus+’ın kılavuzu Avrupa Komisyonu Web Sitesinde yayınladı.

2014-2020 yılları arasında uygulanması planlanan Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsayacak.

Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapılıyor. Yeni program ile amaçlananlar ise şöyle:

•             kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,

•             kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi,

•             istihdam olanaklarının arttırılması

Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekleyecek.

Erasmus+’ın da ana hedefleri arasında kişilerin becerilerinin ve istihdam edilebilirliğinin geliştirilmesi, aynı zamanda eğitim – öğretim sistemlerinin modern bir yapıya kavuşturulması yer alıyor.

Program ile,  mevcut programların etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor.

Erasmus+ ile; Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı’nı ve 5 uluslararası işbirliği programı da (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) dahil edilerek Erasmus+ başlığı altında toplanıyor. Yani bundan böyle önceki programların isimleri yerine, yalnızca Erasmus+ ismi kullanılacak. Böylece parçalı yapıdan vazgeçilmiş oluyor, programlar bütünleşik bir yapıya kavuşuyor.

Program hakkında özet bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Programın kılavuzuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

(Devin Bahçeci, Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.