ManşetSivil Toplum

Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı Kılavuzunu Yayınladı

0

2014 – 2020 yılları arasında, Avrupa Birliği’nin Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alacak olan yeni programı Erasmus+’ın kılavuzu Avrupa Komisyonu Web Sitesinde yayınladı.

2014-2020 yılları arasında uygulanması planlanan Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsayacak.

Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapılıyor. Yeni program ile amaçlananlar ise şöyle:

•             kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,

•             kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi,

•             istihdam olanaklarının arttırılması

Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekleyecek.

Erasmus+’ın da ana hedefleri arasında kişilerin becerilerinin ve istihdam edilebilirliğinin geliştirilmesi, aynı zamanda eğitim – öğretim sistemlerinin modern bir yapıya kavuşturulması yer alıyor.

Program ile,  mevcut programların etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor.

Erasmus+ ile; Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı’nı ve 5 uluslararası işbirliği programı da (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) dahil edilerek Erasmus+ başlığı altında toplanıyor. Yani bundan böyle önceki programların isimleri yerine, yalnızca Erasmus+ ismi kullanılacak. Böylece parçalı yapıdan vazgeçilmiş oluyor, programlar bütünleşik bir yapıya kavuşuyor.

Program hakkında özet bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Programın kılavuzuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

(Devin Bahçeci, Yeşil Gazete)

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.