EnerjiManşet

Avrupa için “2050’de %100” işten bile değil!

0
Foto: Andreas Klinke Johannsen, CC lisansı

Dünyanın sayılı doğa koruma örgütlerinden WWF ‘ye göre Avrupa Birliği’nin 2050 yılı itibariyle enerjisinini tamamını yenilenebilir enerjiden karşılaması mümkün.

WWF’ye göre, AB’nin 2030 yılı için önüne hırslı ve güçlü hedefler koyması durumunda, 2050 itibariyle ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden karşılar hale gelmesi son derece gerçekçi bir olasılık.

Avrupa Birliği’nin 2020’ye dair mevcut hedefleri, 1990’a göre sera gazı salımlarını %20 civarında düşürmek, enerji tasarrufunu ve yenilenebilir enerjinin payını ise %20 civarında arttırmak.

WWF’nin bu noktada 2030 hedefleri için tavsiyeleri ise şöyle: Enerji tasarrufunda %38 artış, yakıtların %40’ının “temiz” kaynaklardan gelmesi, sera gazı salımların %50 düşüş. WWF’nin raporu, Hollandalı danışmanlık grubu Ecofys’nin AB’nin 2050 itibariyle %100 yenilenebilir enerjiye ulaşmasının mümküm olduğu hesaplarına dayanıyor.

 

Foto: Andreas Klinke Johannsen, CC lisansı

 

Öte yandan, “yenilenebilir enerji” ile tanımlananın ne olduğu önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor. Burada özellikle iki tartışmalı konu var: Birincisi, akarsular üzerine yapılan barajlar ve HES’lerin de “belli şartlar altında” yenilenebilir enerji sayılıyor oluşu. Bu noktada, bazı barajların özellikle yerel halk ve bölgesel ekosistemlere yönelik son derece olumsuz etkileri göz ardı edilebiliyor, bu da “yenilenebilir enerji”nin ruhuna ve etiğine aykırı bir durum olarak nitelendiriliyor.

İkinci tartışmalı alan ise biyo-yakıtlar ve etanol. AB’nin özellikle seyrek-nüfuslu ve yüksek biyo-kütleye sahip bölgelerinde yerel kaynakların kullanımı (örnek: Kuzey İsveç’te ısınmanın odunla sağlanması) son derece sürdürülebilir ve ekoloji-dostu çözümler olabilirken, “Amazon’larda yakılarak soya ve kanola tarlasına dönüştürülen devasa alanlardan gelen etanol ve biyo-dizelin binlerce kilometre ötede, İngiltere’de arabalara konması” yenilenebilir enerji olarak nitelendirildiğinde büyük tartışmalar yaratabiliyor.

 

(Yeşil Gazete, the9billion.com)

 

Kategori: Enerji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.