ManşetTürkiye

Askerî mahkeme vicdani reddi tanıdı

0

Vicdani retçilerin yıllar süren mücadelesinin ardından Malatya Askerî Mahkemesi’nden tarihî bir karar geldi. Muhammed Serdar Delice davasına bakan mahkeme, vicdani ret hakkını din ve vicdan özgürlüğü içinde değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararının esas alınması gerektiğini belirtti. Mahkeme öte yandan Delice’nin vicdani ret açıklamalarını ikna edici bulmadı. 24 şubatta tahliye edilen vicdani retçi Delice’yle ilgili Malatya Askerî Mahkemesi’nin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda ret hakkının ilk kez 1967 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından tanındığı, bu hakkın Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’ne ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu kararlarına yansıdığı belirtildi. Son olarak da geçen yıl AİHM’in Yehova Şahidi Bayatyan’ın reddini din ve vicdan özgürlüğü kapsamında değerlendiren kararına atıfta bulunuldu. İç hukukta vicdani ret ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını belirten mahkeme, ancak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf olduğunu dolayısıyla AİHS’in uygulayıcısı olan AİHM kararlarının, iç hukukta dikkate alınması gerektiğini, bunun “anayasal zorunluluk” ve “ahde vefanın gereği” olduğunu belirtti.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.