EkolojiManşet

Antalya’da “Zehirli akşamlara son” eylemi

0

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu her gün daha da çok kirlenmekte olduğunu belirttikleri Antalya havasının bu durumdan bir an önce kurtarılması yönünde çalışmalara hız verilmesinin gerektiğini belirterek, “Zehirli Antalya akşamlarına son” talebi ile bir basın açıklaması yayınladı.

Antalya Özdilek Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelen Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Kaş Platformu üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Hediye Gündüz, ““Bizler artık zehirli Antalya akşamlarına son verilerek, temiz hava solumak istiyoruz. Kirli hava halk sağlığını riske atmaktadır. Küresel ısınmayı körüklemektedir. Yanlış enerji politikaları sürdürüldüğünü göstermektedir. Antalya’da yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Bizler, iklim ve çevre dostu bir kentte yaşamayı istiyor ve daha fazla iklim felaketi yaşanmasının engellenmesini istiyoruz. Bu hakkı Anayasa’da belirilen, ‘Temiz çevrede yaşama hakkı’ çerçevesinde bütün kamudan talep ediyoruz” diye konuştu.

Anayasanın 56. Maddes’inin Türkiye’de yaşayan her yurttaşımızın sağlını “herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” ilkesini anayasal güvence altına almış olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı kirli kentler listesinda Antalya ve ilçelerini, her yıl 1. Derece kirli kentler listesinde göstermesine rağmen önlem alma yoluna gitmemesi de basın açıklamasında eleştirildi.

Halka hava kirliliğinin tehlikelerini anlatan kitapçık ve  hava kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yoğurt da dağıtılan basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

ZEHİRLİ ANTALYA AKŞAMLARINA SON!

Antalya halkı, son yıllarda çok “zehirli Antalya akşamları” yaşamaya başlamıştır ve ne yazı ki ; Antalya’nın havası her gün daha da çok kirlenmektedir. Bizler artık “ZEHİRLİ ANTALYA AKŞAMLARINA SON!” verilmesini ve temiz Antalya Akşamlarını geri alarak temiz hava solumak istiyoruz!

Bizlerin her gün soluduğu zehirli havayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her yıl kirli kentler listesini yayınlayarak, Antalya ve ilçelerini, her yıl 1. Derece kirli kentler listesinde göstererek önlem almak yerine durumu kabullenmiş görünmesini de kabul etmiyoruz.

Zehirli Antalya Akşamlarının Antalya Halkına ve doğaya bir çok etkileri vardır ve etkileri şöyledir:

1-Zehirli Antalya Akşamları Antalya halkının sağlığını riske atmaktadır.  Anayasanın 56. Maddesi, Türkiye’de yaşayan her yurttaşımızın sağlını “herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” diyerek güvence altına alıkken, yaşanan hava kirliliği ile bu güvence ortadan kaldırmaktadır. “Zehirli Antalya akşamları” ortalama olarak 16. 30 sularında başlamakta ve gece saat 23.00’e kadar çok şiddetli bir biçimde devam etmektedir. Bu süreç içinde Antalya sokakları adeta zehir saçmakta ve insanların sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve o saatlerde sokaklarda kirli hava nedeniyle kimseler kalmamaktadır.

Mahalli Çevre Kurulunun, Anayasanın bu güvencesini hiçe sayarak, son yıllarda ısrarla almış olduğu “düşük ısı değerli kömür” kararının, Antalya’da iklim dostu olmayan kömür kullanımı izni nedeniyle bu kirlilik legal hale getirilmekte ve bu anlamda en başta Anayasa ihlali yapılmış olmaktadır.

2-Zehirli Antalya Akşamları küresel ısınmayı körüklemektedir.  Atmosferde olması gereken karbondioksit miktarı milyonda 350 parçacık iken, bugün bu değer 394’e çıkmıştır. Bunun nedeni başta kömür ve petrol kullanımıdır. Antalya, Türkiye gibi, her geçen gün daha fazla fosil yakıt bağımlısı durumunda gelmiştir. Nitekim, mevcut hükümet döneminde konutlarda kullanılan fosil yakıt kaynaklı salımlar %140 artmışken, kömür kullanımı ise %388 artmış durumdadır!

3- Zehirli Antalya Akşamları yanlış enerji politikaları sürdürüldüğünü göstermektedir.  Türkiye enerji politikasını ne yazık ki, enerji verimliliği üzerine değil, daha fazla enerji kullanımı ve daha fazla fosil yakıt kullanımı üstüne kurmuş durumdadır. Dünya enerji verimliliği ve güneş, rüzgar gibi iklim dostu teknolojilere dönerken, güneş ülkesi Türkiye, güneş kenti Antalya’da yazın klima ile soğutulmakta, kışında ise fosil yakıtlarla ısınmaktadır.

4 -Zehirli Antalya Akşamları, Antalya’nın vizyonuna uymamaktadır. Antalya halkı her yönüyle Türkiye’nin tam bir örnek şehri oluşturabilecek durumdayken, yöneticilerin yanlış enerji kullanım kararlarıyla bu vizyonu oluşturmak konusunda engellenmekte ve ısınma konusunda ne yazık ki olanakları en kıt şehirler gibi hava kirliliği yaşamaktadır. Yöneticilerin Antalya halkının önderliğine artık engel olmaması gerektiğini anlaması ve kararlarını yeniden gözden geçirerek engelleyici kimliğini ortadan kaldırması gerekmektedir.

Bu kentin vizyonu- geleceğinin fotoğrafı- iklim dostu enerji ile ısınan, iklim dostu enerji ile aydınlanan, iklim dostu enerji ile yaşayan bir kent olma olmalı ve hak ettiği güzel doğasına uygun çevreci şehir kimliğine ulaştırılmalıdır. Antalya halkı, Antalya için oluşturulacak özel bir proje ve enerji planlamasını hak etmektedir ve bunu da yapacak güçtedir.

5- Zehirli Antalya Akşamları hukuki olarak suçlar içermektedir.  Kamunun genel sağlığına zarar vermek Türk Ceza Hukukunda, cezai yaptırıma bağlanmıştır. Genel halk sağlığının, ısınma politikalarındaki yapılan politik yanlışlıklarla tehlikeye atılması, yöneticilerin sonuçta cezai ve hukuki sorumluluklarını gerektirmektedir.

Platformumuz, Antalya’da hava kirliliğinin, insan sağlığını tehdit etmeye devam etmesi durumunda, sorumlular hakkında gerekli yasal başvuruları yapmaya kararlıdır.

Acil taleplerimiz:

1- Çevre kirliliği ve iklim değişikliğine karşı hızla enerji verimliliği hayata geçirilmelidir. Belediye ve Valilik ortak çalışarak kaynakların daha fazla kömür, petrol gibi yakıtlara harcanmasını engellemeli, konutların ısı izolasyonu yapılması, daha verimli olan toplu taşımanın hızla geliştirilmesini istiyoruz.

2- Belediye ve Valilik, kentte yazın klima ve kışın kömür kullanımını geliştiren politikaların önüne geçmeli, güneş kenti Antalya’da fosil yakıt kullanımından vazgeçirmelidir.

3- Antalya’da başta güneş olmak üzere, rüzgar, atıktan enerji gibi iklim dostu yatırımların gerçekleşmesi için kaynak, mevzuat ve politikalar hayata geçirilmeli, yatırımların sadece bu alanda yapılmasına izin verilmelidir.

4- Belediye dahil olmak üzere, bütün kamu fosil yakıt kaynaklı sera gazı envanterini çıkarmalı, hizmet ve politikalarda bunun azaltılması için hedef koymalıdır.

Bizler, iklim dostu ve çevre dostu bir kentte yaşamayı istiyor ve daha fazla iklim felaketi yaşanmasının engellenmesini talep ediyoruz. Bu hakkı da Anayasa’da belirtilen “temiz çevrede yaşama hakkı” çerçevesinde bütün kamudan talep ediyoruz.

Bizler; Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu olarak, bugün, zehirli Antalya Akşamlarının son bulması için buradayız. Aylardır nefes alamadığımız Antalya’da örneğin bugün rüzgarın yardımıyla hava alabiliyoruz. (Demek ki; rüzgar bütün kirli havayı temizleyebildiğine göre, enerji kaynağı olarak da gündeme alınması durumunda, ısıtabileceği aşikardır). Bugünkü etkinlimiz 5 gün olarak planlanmıştır. Ancak bugün havanın doğal olarak temizlenmesi nedeniyle, havanın tekrar kirlenmesi durumunda kalan 4 gün boyunca yine konuya dikkat çekmek amacıyla burada olacağız.

Ve bugün akşamın en kirli saatlerinde hava kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yurttaşlarımızın zehirlenmeye karşı önlem amacıyla yoğurt dağıtacağız. Antalya’nın hava kalitesinin yaşabilir olması için gereğinin yapılması için tüm yetkilileri ve yetkili kurulları göreve davet ediyor ve bu “Zehirli Akşamların” son bulmasını talep ediyoruz.

ANTALYA ISPARTA BURDUR DENİZLİ KAŞ PLATFORMU”

(Yeşil Gazete)

Kategori: Ekoloji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.