EmekManşet

Ankara’da 8 Ekim’de ‘Sokak Meclisi’ kuruluyor

0

Ankara’da 8 Ekim’de on binlerce kişinin katılımıyla “Sokak Meclisi” kurulacak. Bu meclise asgari ücretililer, işsizler, dar gelirliler, emekliler, kadınlar, gençler, HES’lere karşı olanlar, barış isteyenler, ötekileştirilenler davetli.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İçin”, “İnsanca Yaşamı Savunmak İçin” 8 Ekim’de Ankara’da miting düzenleyecek. AKP Hükümeti’nin yarattığı “düzenin yeni yüzüne” karşı düzenlenecek olan mitingte “Sokak Meclisi” kurulacak.

Mitinge ilişkin TMMOB’da, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu’nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

EZİLENLERİN SESİNE SES KATMAK İÇİN…

Emek ve meslek örgütleri adına açıklama yapan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, “insanca yaşamı savunmak; emekçilerin, ezilenlerin sesine ses katmak için 8 Ekim’de Ankara’da buluşacaklarını” söyledi.

Ülkenin gittikçe yaşanmaz hale geldiğini belirten Özgen, iktidarların her zaman kendi halkına sırtını çevirerek yerli ve yabancı tekelleri, uluslararası emperyalist/kapitalist organizasyonları gördüklerini söyledi.

Özgen, “İnsanın insanca yaşayabileceği alan gittikçe daralmakta; güvencesizlik, geleceksizlik, işsizlik, sefalet, adaletsizlik alabildiğine yaygınlaşmakta ve halk kesimleri hükümet tarafından azarlanıp horlanmakta, buna karşı çıkan, sesini yükselten muhalif dinamikler ise ya şiddetle cezalandırılmakta ya da şeytanı bile şaşırtan yöntemlerle derdest edilmektedir” diye konuştu.

‘BARIŞ UMUDU KIRILMAK İSTENİYOR’

İşsizlik, yoksulluk gibi sorunların yanı sıra, demokrasi sorununa da değinen Özgen, Kürt sorununda demokratik, barışçıl çözüm yerine daha fazla savaş dayatıldığını kaydetti, “Barış ve diyaloga dayalı çözüm umudumuz kırılmak istenmektedir” dedi.

Anayasa Referandum sürecinde kamu emekçilerine “toplu sözleşme” sözü verildiğini hatırlatan KESK Genel Başkanı, ancak gündeme getirilen 4688 sayılı Yasa’daki değişiklik ile kamu emekçilerinin grev hakkının dahi engellendiğini kaydetti.

Lami Özgen, ayrıca Özel İstihdam Büroları ile emekçilerin köleleştirilmeye, kıdem tazminatının kaldırılmaya çalışıldığını, Torba Yasa ile güvencesiz çalışmaya yasal kılıf yaratıldığını, KHK’larla kamu hizmetlerinin tasfiyesi sürecinin tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

DÜZENİN ‘YENİ YÜZÜ’

KESK Genel Başkanı Özgen, AKP’nin seçimlerden aldığı çoğunluk iradesiyle, yukarıdan hükümet, aşağıdan cemaat eliyle toplumu ve devleti kuşatmaya, kendisine biat eden bir toplum oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Muhalif kesimlere yönelik baskılara da dikkat çeken Özgen, “Görmemiz gereken şey şudur: Türkiye’de çoğulculuk adı altında tekseslilik, ‘ileri demokrasi’ adı altında yeni bir diktatörlük biçimleniyor. AKP eliyle düzenin ‘yeni yüzü’, statükosu şekilleniyor” dedi.

Özgen, şöyle devam etti: “Bir ülkede açlık varsa işsizlik vardır. İşsizlik varsa yoksulluk vardır. Yoksulluk varsa adaletsizlik vardır. Adaletsizlik varsa hukuksuzluk vardır. Hukuksuzluk varsa güvencesizlik vardır. Ve o ülkede güvencesizlik varsa, yaşama hakkı kalmamış demektir!”

SOKAK MECLİSİ KURULACAK

Özgen, bu nedenlerle; “asgari ücretiyle, maaşıyla, emekli aylığıyla, işsizliğiyle, hastalığıyla, HES’lerle, kadınlığıyla, gençliğiyle, kimliğiyle, savaşla, bu hayat tarzıyla yaşayamayanları; bütün ötekileştirilenleri mağdurları, ezilenleri, yoksulları, işsizleri, kadınları, gençleri, çevrecileri, barış yanlılarını seslerini birleştirip düzenin ‘yeni yüzüne’ karşı insanca yaşamı savunmak için; eşit, özgür, demokratik Türkiye’yi yaratmak için 8 Ekim’de Ankara’da kurulacak ‘Sokak Meclisi’ne katılmaya” çağırdı.

(Ajanslar)

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.