Emek

Ankara’da 1 Mayıs Sıhhiye’de

0

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Türk-İş Ankara İl Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası 1 Mayısı Sıhhiye Meydanı’nda kutlayacak. Tertip komitesi adına konuşan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, tüm Türkiye’de olduğu gibi işçi ve emekçileri alanlarda olmaya çağırdı. Beko, saat 11.00’de gar önünde bir araya gelerek, 14.00’te Sıhhiye Meydanı’nda olacaklarını kaydetti. Beko, küresel ekonomik krizin yıkıntıları altında milyonlarca çalışanın 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü için alanlarda olacağını belirtti.

AKP’NİN ‘İLERİ DEMOKRASİ’SİNE KARŞI ALANLARA

Ülkede yaşanan şifre skandalları, gazeteci tutuklamaları, basılmamış kitap toplatılmaları, yıllardır süren antidemokratik seçim barajı gibi uygulamalara karşı AKP’nin ileri demokrasi söylemlerini devam ettirdiğine değinen Beko, tüm bunlara karşı koymak için alanlarda olmak gerektiğine dikkat çekti. Beko, Kürt sorunu ve inanç özgürlüğü gibi konuların iktidarın savaş çığırtkanlıklarına endekslendiğine dikkat çekerek, toplumun bütününe değil belli kesimlerine yönelik uygulamalar yapıldığına dikkat çekti. Yolsuzluğun görülmediğini, yoksulluğun ise sadaka kültürü olarak kanıksatıldığını kaydeden Beko, kamu kaynaklarının ise siyasal iktidar tarafından yandaş kesimlere dağıtıldığını vurguladı.

‘İŞÇİ VE EMEKÇİNİN HAKKI GASBEDİLİYOR’

Beko, işçi ve emekçilerin haklarının 4-b, 4-c ve 50-d gibi düzenlemelerle gasbedildiğini, çalışma yaşamının ise gittikçe daha çok güvencesizleştirildiğini belirtti. Beko, işçilerin kazanılmış haklarının torba yasada olduğu gibi yasal ama meşru olmayan yollarla çalışanlardan alındığına dikkat çekti. “Özellikle son günlerde çıkarılan ve emeğin sömürülmesini derinleştiren torba yasa ile de 52 bin belediye işçisi kendi istekleri dışında belediyelerdeki işlerinde sürgün edilecek ve başka kurumlarda çalışmaya zorlanacaktır” diyen Beko, bütün bunlara karşı işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, öğrencilerin seslerini duyuracağını söyledi.

ÖZGÜR VE İNSANCA YAŞAM İÇİN

Beko, “Özgür bir ülkede demokratik ve insanca yaşam isteyenler, yolsuzluğa ve yoksulluğa hayır diyenler, yaşanabilir bir dünya isteyenler, her türlü ayrımcılığa ve baskıya hayır diyenler, savaş ve şiddet içinde değil barış içinde yaşamak isteyenler, ötekileştirmeye ve linç kültürüne karşı çıkanlar, grevdeki işçiler, deresini bekleyen köylüler, üniversite sınavında adalet isteyen öğrenciler, sefalet ücretine mahkum edilmek istenen kamu çalışanları, toplusözleşme ve grev hakkı isteyen kamu çalışanları, güvencesizleştirilmek isteyen işçiler, özelleştirme mağdurları, ayağa kalkacak ve 1 Mayıs alanlarını dolduracak” dedi.

EMEKÇİLERİN 1 MAYIS TALEPLERİ

1 Mayıs kutlamalarını, Türkiye genelinde ortak yapma kararı alan 8 emek ve meslek örgütü, yayınladıkları bildiride, kutlamalarda çalışanların sorunlarının yanı sıra, son dönemde Türkiye gündemini meşgul eden hemen her konuyu gündeme taşıyacak.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, TEB’in ortak bildirisinde talepler şöyle sıralandı:
* İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz.
* Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.
* Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz.
* İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.
* Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz.
* Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü, din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmasını istiyoruz.
* Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz.
* Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz.
* Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz.
* Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm antidemokratik müdahaleleri kınıyoruz.

(Evrensel)

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.