EnerjiManşet

Almanya nükleerden vazgeçti ve başardı

0
Frankfurt'ta güneş çatıları
Frankfurt'ta, Akdeniz'e kıyasla güneşsiz kuzey ikliminde, kurulu güneş çatıları

Almanya 2011’de nükleer kapasitesinden önemli oranda vazgeçse de enerji sıkıntısı yaşamadı.

Fukuşima felaketi sonrası nükleer enerji üretim kapasitesinin yüzde 40’ından

Frankfurt'ta güneş çatıları

Berlin'de, Akdeniz'e kıyasla güneşsiz kuzey ikliminde, kurulu güneş çatıları

hemen vazgeçen ve 2022’ye kadar tüm nükleer santrallerini kapatma kararı alan Almanya, buna rağmen 2011 yılında kullandığından fazla elektrik üretebildi.

Açıklanan resmi bilgilere göre 2011 yılında ülkenin linyit kömürden elektrik üretimi yüzde 4 artarken, antrasit kömürden elektrik üretimi ise yüzde 0.7 oranında düştü.

Açıklanan bilgilerde dikkat çekici diğer bir nokta ise ülkenin nükleer enerji kapasitesinden vazgeçmesinden dolayı ortaya çıkan açığı doğal gaz ile kapatacağı tahminlerine rağmen ülkenin doğal gaz tüketiminin yüzde 10 oranında düşmüş olması.

Bununla birlikte 2011 yılında Almanya’nın birçok yenilenebilir enerji kaynağından sağladığı enerjide ise artış görüldü. Ülkede geçen yıl yenilenebilir enerji kaynaklı olarak üretilen enerji yüzde 4.1 artarak ülkenin toplam enerji ihtiyacının neredeyse yüzde 11’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması mümkün olabildi.

2011’de ülkenin biyogaz’dan ürettiği enerji yüzde 21, biyofuel’den yüzde 81, rüzgardan yüzde 21 ve fotovoltaik’ten yüzde 67 oranında artış gösterdi. Ayrıca ilk defa fotovoltaik sistemlerden üretilen elektrik hidroelektrik santrallerinden üretilen elektriği geçti.

Açıklanan rakamlar aynı zamanda ülkenin enerji verimliliği alanında sağladığı başarıyı da göstermekte. Zira ülkenin birincil enerji tüketimi 2009 yılındaki ekonomik krizden bile daha yüksek oranda gerileyerek, bir önceki yıla göre yüzde 5.3 oranında düştü. 2011’de kış aylarının aşırı soğuk geçmemesi bunda etkili olsa da ülkedeki elektrik talebi ekonominin yüzde 3 büyüdüğü bu yılda yüzde 0.3 oranında düşüş gösterdi.

Ülkenin kurulu güç olarak 5GW’ı geçen güneş enerjisinin yanında açık deniz rüzgar santralleri dahil yaygın bir yenilenebilir enerji atağında olduğu ve enerji dağıtım altyapısını da yenilenebilirlere göre elden geçirmekte oduğu, bu şekilde 300 binin üzerinde yeni iş yaratıldığı biliniyor.

(yesilekonomi.com, Yeşilgazete)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.