ManşetTürkiye

AKP’den eylemlere katılacak kişi sayısına sınırlama

Karabük Valiliği, ilde yapılan basın açıklamalarında katılım sayısına keyfi biçimde sınır koydu.

Genelgeye göre, basın açıklaması ve eylemlere katılım sayısının, düzenleyen kurumun yönetici sayısından beş katı geçmeyecek. Bazı noktalara da eylem yasağı getirildi.

Karabük Valiliği, şehirde düzenlenen eylem, basın açıklaması ve stand çalışmalarına ilginç bir sınırlama getirdi. Valilik, kentin 6 ayrı noktasında basın açıklaması yapmaya ve stand açmaya getirdiği yasağın yanı sıra eyleme katılacak kişi sayısına da keyfi biçimde sınırladı. Ayrıca bahsi geçen çalışmaların 1 saati geçmemesi öngörüldü.

Az kişi olsun ki marjinal görünsün!

Ocak 2012 tarihli Valilik genelgesinde, daha önce duyulmamış ve herhangi bir hukuki karşılığı olmayan bir şekilde eylemlere katılacak kişi sayısına sınırlama getirildi. Genelgede “Anayasanın 26. Maddesinde ifade edilen düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkı çerçevesinde, tüzel kişiler için yönetim ve denetim organlarının asil ve yedek üye tam sayılarının beş katını, gerçek kişiler için ise 5253 sayılı Dernekler Kanununda yönetim ve denetim organlarında ön görülen asil ve yedek üye tam sayısının beş katını aşmayacak sayıda insanın katılımıyla eylem yapılabilir” ifadeleri yer alıyor.

Genelgede bir eylemin şartları ise, “Açık havada toplu veya ferdi olarak araç trafiğini engellemeden, çevreye zarar vermeden, günlük hayatın doğal seyrini önemli ölçüde kesintiye uğratmadan ve şiddete başvurulmadan, konusu suç teşkil etmemek koşulu ve megafon veya sınırlı alanda ses duyulmasını sağlayan cihazlar ile (1) saati geçmemek üzere kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması kaydıyla, hukuka uygun olarak yapılabilir” ifadeleriyle anlatılıyor.

Valilik genelgesi İçişleri Bakanlığı’nın 2004 yılına ait genelgesine dayanıyor
Karabük Valiliği, bu keyfi sınırlamayı İçişleri Bakanlığı’nın 2004/100 sayılı genelgesine dayandırdı. AKP’li Abdülkadir Aksu’nun görevde olduğu 2004 yılında Bakanlık böyle bir genelge çıkarmış bulunuyor. Bu genelge o tarihte kamuoyuna oldukça sınırlı biçimde yansımıştı.

Karabük’te her önemli nokta yasaklandı
Bir diğer yasaklama ise Karabük’te tüm önemli noktaların eylem yasağına uğraması oluyor. “Karabük Valiliği, Adliye Binası ve iki bina arasında kalan yolda, ilimizdeki sağlık kuruluşlarının binaları, müştemilatı ve bahçelerinde, eğitim faaliyeti yürütülen okullar, eklentileri ve bahçelerinde, İl merkezinde trafiği aksatacak şekilde kavşak ve yollarda, Karabük Üniversitesi girişi ve yol üzerinde, Kardemir A.Ş yerleşkesi dışı ile Demir Çelik Kavşağı arasında kalan alanda, basın açıklaması, üye yapma ve imza standı açılması eylemlerinde bulunulamaz” şeklinde sıralanan yasaklamayla kentte adeta siyasi parti ve kitle örgütlerine, toplumsal tepki yansıtılacak herhangi bir alanın bırakılmadığı görülüyor.

(sol.org.tr)

Kategori: Manşet