İklim KriziManşet

AB 2030’a, New York 2027’ye kadar binaları fosil yakıtla ısıtmayı bırakıyor

0

Avrupa Birliği dün (15 Aralık), binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için Binalarda Enerji Performansı Direktifi’ni değiştirmek için yasa teklifi verdi.  Evler, okullar, hastaneler ve ofisler AB CO2 emisyonlarının %36’sından sorumlu ve bloğun enerji tüketiminin %40’ını oluşturuyor.

Yasa teklifi şunları içeriyor:

  • En kötü performans gösteren binaları yenileme gerekliliği: AB ilk kez binalar için minimum enerji standartları getiriyor. Bina stokunun %30’unu oluşturan en enerji verimsiz binaların veya en düşük enerji derecesine (F veya G) sahip yaklaşık 60 milyon binanın – 2033 yılına kadar yenilenmesi
  • Tüm yeni binalarda 2030 yılına kadar sıfır işletme emisyonu olacak: Yani iyi yalıtımlı ve yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik kullanacak. Yeni kamu binaları 2027 yılına kadar sıfır emisyonlu olacak
  • Fosil yakıtla ısınmaya yasak: AB ülkelerinin 2027’den itibaren fosil yakıtlı kazan kurulumları için sübvansiyon sağlamasına artık izin verilmeyecek ve binalarda fosil yakıt kullanımını yasaklanabilecek. Ülkelerin en geç 2040 yılına kadar ısınma ve soğutmada fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması için yol haritaları geliştirmeleri gerekiyor.
    • Binaların yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonları hesaplanacak: Bir binanın tüm ömrü boyunca malzemelerinden, yapımından ve kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarının 2030’dan itibaren tüm yeni binalar için hesaplanması ve açıklanması gerekecek.

Gazın yüzde 40’ı evleri ısıtmak için kullanılıyor

Araştırmalar, ev tadilatlarını artırmanın enerji faturalarını düşüreceğini, doğal gaz ithalatına olan bağımlılığı azaltacağını ve enerji yoksulluğuyla mücadeleye yardımcı olacağını gösteriyor. Doğal gaz fiyatları bu kış rekor seviyeye ulaşmadan önce bile AB, sera gazı emisyonu azaltma hedefini tutturmak için 2030 yılına kadar gaz kullanımını üçte bir oranında azaltmayı planlıyordu. Avrupa’da gaz tüketiminin %40’ı evleri ısıtmak için kullanıldığından, Avrupa’daki binaların enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve yenilenebilir ısıtmaya geçişin hızlandırılması kilit bir öncelik olarak ortaya çıkıyor.

Teklif, yasalaşmadan ve üye ülkeler tarafından uygulanmadan önce gelecek yıl Avrupa Parlamentosu ve AB üye devletleriyle müzakere edilecek.

New York doğal gazı bırakıyor

ABD‘nin New York şehri de yeni binaların tamamen elektrikli olacağı ABD’deki 65 kente katılma kararı aldı. New York Belediye Meclisi tarafından dün kabul edilen yasa tasarısı2024’ten itibaren yedi katlı binalar için ve 2027’den itibaren daha yüksek binalar için fosil yakıt kullanımını, özellikle de doğal gaz bağlantılarını ortadan kaldıran yeni karbon emisyon limitleriyle, yeni binalardan kaynaklanan kirliliği azaltacak.

New York kentinin sera gazı emisyonlarının yaklaşık %70’i binalardan geliyor. Düşünce kuruluşu RMI tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, bu tasarının 2040 yılına kadar 450.000 otomobilin yıllık emisyonuna eşdeğer olan yaklaşık 2,1 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlayacağını ortaya koyuyor. Tasarı ayrıca, yeni binalara maliyetli yeni doğal gaz hatlarının inşasını önleyerek, vergi mükelleflerinin faturalarında yüz milyonlarca tasarruf sağlayacak.

 

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.