Manşetİklim Krizi

25 Eylül Küresel İklim Grevi Dijital Ortamda!

0

Dünyanın dört bir yanında iklim krizine karşı harekete geçilmesi talebiyle iklim için okul grevine çıkan öğrencilerin başlattığı Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) hareketi 25 Eylül Küresel İklim Grevi için çağrı yaptı.

Türkiye’den de bu çağrıya ses veren öğrenciler grevlerini koronavirüs salgını sebebiyle “İklim adaleti sosyal adalettir” temasıyla dijital ortamda gerçekleştirecek.

İklim adaleti talebini yükseltmek isteyen öğrenciler ve çağrılarına yanıt vermek isteyen yetişkinler 25 Eylül Cuma günü saat 17.00’da Youtube üzerinden canlı yayınlanacak etkinlik ile bir araya gelecek.  Etkinlikte farklı şehirden öğrenciler ve çeşitli kurumlardan kişiler konuşmacı olarak yer alacak.

İklim krizi her geçen gün daha da kötüleşiyor

FFF Türkiye tarafından yapılan çağrıda “Etrafımızdaki her şey pandemiden dolayı dursa dahi iklim krizinin durmadığını ve her geçen gün kötüleştiğinin farkındayız ve bu yüzden aktivizmimizi dijital ortamdan devam ettiriyoruz” denildi. Açıklamanın devamı ise şu şekilde:

Karantina yüzünden evde olduğumuz bu dönemde bu sorunları çok daha fazla düşünmeye ve aktif sosyal medya kullanımıyla çok net bir şekilde görmeye başladık. Dezavantajlı konumda olan insanların korona virüsten ve iklim krizinden daha çok etkilemesi, iklim krizinin yarattığı sonuçların kız çocuklarının okula gitmesini engellemesi gibi örnekler bize iklim krizinin her ne kadar evrensel olsa da sonuçlarından hepimizin eşit bir şekilde etkilenmediğini göstermiş oldu.

Bu adaletsizliklerin de farkında olduğumuz için iklim aktivizmimize çok daha bütünsel bakmak zorunda olduğumuzu ve her alanda adaletsizliklere karşı çıkmamız gerektiğini içselleştirmek.

Bu nedenle de 25 Eylül’de  iklim adaleti  ve sosyal adalet kavramlarını birlikte ele alarak adaletsizliğe uğramış olan her canlının haklarını savunacağız!

Neden mi iklim adaleti için sosyal adalet?

Sosyal adalet fırsat ve kaynakların eşit dağıtımının olması, eşitliğin ve adaletin olmadığı durumlarda ise bu eşitliğin sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Sosyal adalet savunuculuğu ise toplumdaki tüm bireylerin fırsatlara eşit bir şekilde erişmesi için yapılan tüm çalışmaları ifade etmektedir. Sosyal adalet sınırlı değildir ve toplumda yaşanan pek çok olay ya da duruma bağlı olarak çeşitli süreçleri ve mücadeleleri gerektirir. Ancak bazıları bu dünyada adil koşullarda yaşarken, bazıları daha dezavantajlı durumdadır bu nedenle günlük yaşamda adil olayların yaşanması, sosyal adaletin sağlanması ile mümkündür.

Giderek büyüyen küresel bir sorun haline gelen sosyal adaletsizlikle hem uluslararası arenada hem de yerel düzlemde etkin şekilde mücadele etmemiz gerek.

En yakın zamanda bu sosyal adaletsizliğe bir dur demeliyiz.

25 Eylül Küresel İklim Grevi

İklim adaleti mi?

Gün geçtikçe derinleşen iklim krizi ile birlikte yeni normalimiz haline gelen aşırı hava olayları, afetler sadece çevreyi değil, ekonomiyi, sosyal yaşamı, kültürü ve siyaseti de etkilemektedir.

Bu da bize gösteriyor ki iklim krizi sadece bir çevre meselesi değildir.

İklim kriziyle birlikte hali hazırda sistemimizde var olan eşitsizlikler ve adaletsizlikler de derinleşmektedir. ‘’İklim Adaleti’’ kavramı da bize; küresel ölçekte hali hazırda karşılaştığımız adaletsizlikleri daha da derinleştirmekte olan iklim krizinin en temelinde bir adalet sorunu olduğunu söylüyor.

Bir başka açıdan, iklim krizi sorunu ve mücadelemiz içinde önemli bir yer tutan ‘’İklim Adaleti’’nin temeli ekoloji, iklim krizi ve sosyal adaletin bir arada ele alınmasıdır.

İklim adaletinin ele aldığı temel sorun ise; iklim krizinin yaşanmasında en az katkıya sahip olanların, iklim krizinin sonuçlarından ilk ve en derinden etkilenenler veya etkilenecekler olmasıdır.

İşte biz de iklim aktivistleri olarak tüm bu olanlara karşı her zaman iklim adaleti = sosyal adalet diyoruz.

İklim adaleti ve sosyal adaleti için biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman?

25 Eylül Küresel İklim Grevi

Artan iklim krizine karşı biz!

İklim krizi her geçen gün daha büyük bir tehdit haline geliyor ve küresel iklimin bu yüzyılda ve sonrasında değişmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklık, sıklaşan fırtınalar ve yükselen deniz seviyesi biyoçeşitliliği tehlikeye atıyor. Şartlara uyum sağlayamayan bir sürü hayvan türü önümüzdeki yıllarda yok olacak.

Ayrıca ormansızlaşma tropikal yağmur ormanları için büyük bir tehdit çünkü bu ormanlar dünyanın biyolojik çeşitliliğinin yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi, yangınlar, kum fırtınaları, sel gibi özellikle 2020’de ülkemizde ve dünyada gündem olmuş felaketler iklim krizi ile bağlantılı.

Ekolojik felaketlerle ve etkileriyle karşı karşıya kaldıklarında özellikle az gelişmiş ülkeler sivil huzursuzluk, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik çöküş gibi sorunlarla karşı karşıya geliyor. Yüksek sıcaklıklar ve aşırı, daha az dengesiz hava koşullarının yağışları, akarsuları ve yeraltı sularını etkileyeceği ve su kalitesini bozacağı tahmin ediliyor.

Bu koşullar iklim mültecilerinin ortaya çıkmasına, kriz altında kalan ülkelerde üretim araçlarının azlığı sebebiyle iş gücünün değersizleşmesine ve potansiyel savaşlara yol açacak.

 

Talepler

25 Eylül Küresel İklim Grevi’nde Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler ve yetişkinler aşağıdaki talepler etrafında bir araya gelecek:

 • Paris İklim Anlaşmasının meclisten geçirilmeli ve bu anlaşmanın tüm gerekliliklerinin harekete geçirilmeli.
 • Türkiye’de İklim Acil durumu ilan edilmesi ve iklim aciliyetiyle yüzleşilmesi.
 • Küresel ısınmanın 1,5 derece seviyesi ve altında tutulması için uğraşılması, yapılan çalışmaların hepsinde bilim dinlenmeli.
 • Türkiye’de başta olmak üzere, ekolojik yıkıma sebebiyet verecek projelerin; kanal projesi, tarımı alanlarını, suyumuzu, doğal yaşamı tehdit eden tüm maden projeleri, termik santraller ve doğalgaz projelerinden yatırımlar geri çekilmeli, durdurulmalı.
 • İklim krizinin beraberinde getirdiği hak ihlallerine karşı harekete geçmeli ve haklarımızın ihlallerine karşı önlem alınmalı.
 • İklim krizi, dezavantajlı grupları ciddi bir boyutta etkilediğinden dolayı iklim adaleti ve sosyal adalet ile birlikte fırsat eşitliği sağlanmalı.

Nasıl Destek Olabilirsin? 

 1. 25 Eylül’de gerçekleşecek etkinliklere destek ver. Gelişmelerden haberdar olmak için Fridays for Future Türkiye hesaplarını takip et.
 2. Facebook: @fffturkey
  1. Twitter:  @FridaysTurkey
  2. Instagram: @FridaysforFuture_
  3. Youtube: Fridays for Future
 3. Sosyal medyada #İklimAdaletiSosyalAdalettir etiketini kullan, talepleri yaygınlaştır.
 4. Sosyal medya üzerinde iklim greviyle ilgili olan bir fotoğrafını, bir pankartını bizim hesaplarımızı etiketleyerek paylaş.
 5. Dijital grevimize katıl, duyurularımızı ve dijital grevimizi yaygınlaştır.

25 Eylül Küresel İklim Grevi programı

Saat Program
17.10-17.20 Basın açıklaması
17.20-17.25 Long Forgotten Road’la Hoşgeldiniz
17.25-17.30 Pankartla fotoğraf çekimi
17.30-17.32

17.33-17.35

Yerel 1: İzmir

Yerel 2: Hatay

17.35- 17.40 Dayanışma 1: Sıfır Gelecek
17.40-17.42

17.43-17.45

Yerel 3: Bilecik

Yerel 4: İstanbul

17.45-17.50 Dayanışma 2: ICHILD
17.50-17.52

17.53-17.55

Yerel 5:Mersin

Yerel 6: Bodrum

17.55-18.00 Sosyal Adalet için İklim Adaleti Video
18.00-18.05 Dayanışma 3:KODA
18.05-18.07

18.08-18.10

Yerel 7:Eskişehir

Yerel 8:Siirt

18.10-18.15 Dayanışma 4: Af Örgütü
18.15-18.17

18.18-18.20

 

Yerel 9: Adıyaman

Yerel 10: Muğla

18.20-18.25 Dayanışma 5: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Genç Liderli
18.25-18.30 İstanbul Sıfır Gelecek Grevine bağlanma
18.30-18.32

18.33-18.35

Yerel 11:Ankara

Yerel 12: Isparta

18.35-18.40 Dayanışma 6: Kaz Dağları
18.40-18.42

18.43-18.45

Yerel 13:Kocaeli

Misafir 14: Kıbrıs

18.50 Kapanış 

 

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.