DoğaManşet

Danıştay’dan Maslak 1453’e yürütmeyi durdurma kararı

0

Ali  Ağaoğlu’nun Maslak 1453 projesine Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Davacı Şehir Plancıları Odası: “Ruhsat iptal edilmeli, inşaat durdurulmalı” diyor.

Ekran Resmi 2014-04-02 18.49.58.png

Radikal’den Elif İnce‘nin haberine göre, Danıştay, Ağaoğlu grubu, TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğinde inşaatına devam edilen ‘Maslak 1453’ projesinin yasal dayanağı olan imar planı değişikliklerinin yürütmesini durdurdu. Davacı TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’ne dün tebliğ edilen mahkeme kararı uyarınca ruhsatın iptal edilerek inşaatın mühürlenmesi gerekiyor. Ruhsattan sorumlu Şişli Belediyesi’nden haber yapıldığı esnada cevap alınamadı.

Plan iptali ilk değil 

Daha önce de TOKİ’nin Maslak 1453 için hazırladığı 2010 tarihli imar planı değişikliklerine Mimarlar Odası’nca “imtiyazlı imar hakları verildiği” gerekçesiyle dava açılmış ve bu planlar da 2013 Ocak’ta iptal edilmişti. Müteahhit Ali Ağaoğlu, iptal edilen imar planlarının 2010’dan kalma olduğunu, şu anda projenin 2011’de çıkan son imar planlarına göre yapıldığını söylemiş ve “Bizi etkileyen bir tarafı yok. Hem inşaat hem de satışlar devam ediyor” demişti.

Şehir Plancıları Odası, Danıştay kararıyla Maslak 1453 projesi için hazırlanan ikinci imar planı değişikliğinin de iptal edildiğini hatırlatarak planların “denetleme ve yargılama sürecini atlatabilmek amacıyla” sürekli değiştirildiğini belirtti. Dün tebliğ edilen kararın ise 2011’de çıkan son plan değişikliğinin yürütmesini durdurduğunu belirten Şehir Plancıları Odası, basın açıklamasında “Açık bir kent suçu olan proje kapsamında yürütülen inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulması, inşaat ruhsatının ise iptal edilmesi gerekmektedir” dedi.

Gerekçe: kamu yararına uygun değil

Yürütmesi durdurulan ‘Şişli İlçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları’ Eylül 2011’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmıştı. Danıştay 6. Dairesi, 26 Mart 2013’te aldığı kararın gerekçesinde revize edilen yeni planların köklü değişiklikler içermediğine ve planlanan alanın arttırıldığına dikkat çekerek değişikliklerin kamu yararına uygun olmadığını belirtti. Kararda,dava konusu plan değişlikliğinin nüfus yoğunluğunu arttıracağı, ayrıca Büyükdere-Levent aksında ulaşım sorunları yaratacağı vurgulandı. Hâlâ devam eden Maslak 1453 inşaatı, projenin internet sitesindeki kameralardan canlı izlenebiliyor. Tartışmalı projede fiyatlar, 1+1 daireler için 504 bin liradan başlıyor, 4+1 dairelerde 1 milyon 855 bin TL’ye kadar yükseliyor.

500 bin liralık dairelerde ‘orman varlığı’ artı değer

Ağaoğlu, TOKİ ve Emlak Konut, iptal edilen 2010 planları hakkında Danıştay’a yolladıkları savunmada ormanın yanı başına 7-10 bin kişinin yerleşeceği inşaatı savunurken “Planlama alanının komşuluğunda bir ormanın varlığı bir artı değerdir. Günümüzde Avrupa ’nın en büyük kentlerinde dahi orman alanları ile komşuluğu olan yerleşmeler planlanarak insan-doğa etkileşiminin yeniden tesis edilmesi ve doğayı koruma güdüsünün güçlenmesini sağlayacak bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır” demişti.

Emlak Konut: “Durdurma hak sahiplerini mağdur etmeyecek”

Yürütmeyi durdurma kararının ardından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“TMMOB Şehir Plancıları İstanbul Şubesi tarafından Şişli Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 16.09.2011 tarih ve 103140 sayılı Olur’u kapsamında 29.11.2011-29.12.2011 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay 6. Dairenin 2012/4412 E. Sayılı dosyası ile açtığı dava halen devam etmektedir.

Bu dava ile ilgili olarak Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği basın bültenlerinde yer almaktadır. İddia edilen yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili olarak Emlak Konut GYO’ya tebliğ edilmiş herhangi bir karar bulunmamakla beraber yürütmenin durdurulması kararı verildiği iddia edilen 16.09.2011 tarihli plandan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18.04.2012 tarihli Olur’u ile onaylanmış yeni bir Revize İmar Planı bulunmaktadır. Proje ile ilgili inşaat faaliyetleri bu yeni plan çerçevesinde devam etmektedir. Şirketimiz tarafından hukuki süreç yakından takip edilmektedir. İddia edilen yürütmenin durdurulması kararının hak sahiplerini mağdur etmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

(Radikal/Yeşil Gazete)

Kategori: Doğa

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.