Yeşil Gazete’nin düzenlediği habercilik atölyelerinden oluşan Yeşil Atölye, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünyanın inşası için çalışan veya çalışmak isteyen medya çalışanları ve/ya adayları arasında işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. 

Atölyelerimiz, ağırlıklı olarak iklim krizi, ekolojik yıkımlar ve çevresel sorunlar odaklı haberlerin doğru, bütüncül ve bilime dayalı olarak ele alınması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, içeriğinin zenginleştirilmesi ve daha etkili hale getirilebilmesi için bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen gazeteci veya gazeteci adaylarını daha donanımlı kılmak üzere temel ve tematik alanlarda gerçekleştirilmektedir.  

Hak odaklı habercilik perspektifiyle düzenlenen Yeşil Atölyeler’de gazetecilik mesleğini sürdürenler, öğrenciler ve gazetecilik adayları için bir kılavuz oluşturmaya çalışılmakta; haberin dili, doğru kaynaklar, bilgi doğrulama yöntemleri, veri haberciliği, haberin görselleştirilmesi gibi pek çok konu ele alınmaktadır. 

Bağımsız, özgür ve nitelikli haberciliğin özgür ve demokratik bir toplum için hayati önem taşıdığına inanan Yeşil Gazete, atölyelerini çalışma bittikten sonra ilgili herkesin kullanımına açık ve ücretsiz bir şekilde paylaşmaktadır.