Medya-İnternet

İnternet sansürü AİHM’de

0

Yasadışı olduğuna hükmedilen içeriğin bulunduğu sayfaların engellenmesi yerine tüm platformu kapatma yolunun tercih edildiği Türkiye’de, iki örnek mahkeme kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı.

AİHM Türkiye’den internet sansürü nedeniyle yapılan iki başvuruyu kabul etti. Mahkemenin incelemesi sonucunda olumlu karar çıkması durumunda, erişimi engellenen 10 bine yakın internet sitesi bakımından emsal olacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ahmet Yıldırım tarafından, Alternatif Bilişim Derneği aracılığıyla Google Sites’ın kapatılması ve Yaman Akdeniz tarafından last.fm’in engellenmesi ile ilgili başvuruyu (No. 20877/10) incelemeye aldı. Bu başvurular Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesinin ihlali iddiası ile Strasbourg’a geçtiğimiz sene içinde iç hukuk yolları tamamen tüketildikten sonra taşınmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 31 Ocak 2011 tarihinde taraf ülke Türkiye’ye bu iki başvuruyu birleştirerek incelemeye aldığını bildirdi ve 16 Şubat 2011 tarihinde de iki başvurunun özetini ve hükümete yönlendirilen soruları mahkemenin web sitesinden yayınladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümete bu başvurularla ilgili cevap vermek için 09 Haziran 2011 tarihine kadar süre tanıdı. Kitle örgütlerinin de müdahil olma süreci başladı. Bu başvurularla ilgili görüşler 24 Nisan 2011 tarihine kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderilmesi gerekiyor.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR
Alternatif Bilişim Derneği Hukuk Danışmanı Ayşe Kaymak kararın, internete yönelik sansürün ve erişim engelleme kararlarının arttığı bir dönemde emsal olacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Kaymak, başvuruda Google Sites kullanıcısı Ahmet Yıldırım’ın bir ilgisi bulunmamasına rağmen, eğitim ve iletişim hakkı başta olmak üzere her türlü görüş ve düşüncenin özgürce ifade edilebilmesi, haber alma-yayma, bilgi edinme hak ve özgürlüğü gibi haklarını kullanması ihlal edildiğine dikkat çektiklerini belirtti. Ayşe Kaymak, “Yaptığımız bütün itirazlar sonuçsuz kaldığı için bu durumu AİHM’e taşımış bulunmaktayız. İç hukuk olarak tanımladığımız tüm ulusal mevzuatta bu ihlallere yönelik etkili bir başvuru yolu bulunmadığı için AİHM’nin vereceği karar oldukça önemli. Bu nedenle internete yönelik sansüre karşı hukuki yolların açılması bakımından bu tür dava ve başvuruları takip etmek ve yaygınlaştırmak gerekir” şeklinde konuştu.

TOPTAN CEZALANDIRMA
Kaymak, yasaklamaların ağır sonuçlarına dikkat çekti, “Çünkü, bugün erişim engelleme kararları sadece hukuka aykırı içeriğe yönelik uygulanmamakta, diğer bütün kullanıcıların anayasada ve AİHS’de tanımlanmış temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmekte. Bu kararlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ile güvence altına alınmış bulunan, haber alma, yayma, bilgi edinme ve ifade özgürlüğünü kullanma hakkını ortadan kaldıran uygulamalara neden olmakta ve bu nedenle de ağır sonuçlar doğurmaktadır” dedi.

Cyber-Rights.Org.TR adına konuşan Doç. Dr. Yaman Akdeniz “Bir çok kez Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından “fikir özgürlüğü söz konusu olan (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki) davalarda savunma yapmama kararı” alındığının altı çizilirken, bu politik kararın söz konusu AİHM başvurusuyla ilgili uygulanıp uygulanmayacağını ancak Haziran 2011 içinde göreceğiz” dedi.

Ayrıca Akdeniz, Strasbourg Mahkemesi’nin İnternet sansürleri ile ilgili incelemeye aldığı bu iki başvurunun sadece Türkiye açısından değil aynı zamanda Avrupa Konseyi’ne üye bütün ülkeler açısından önem taşıdığını vurguladı. (Ntv)

You may also like

Comments

Comments are closed.