Doğa Mücadelesi

Gördeslilerden, nikel madenine karşı GÖRÇEV

0

Meta Madencilik tarafından Gördes, Akhisar ve Sındırgı İlçeleri arasında bulunan Tavşan Alanı mevkiinde Nikel Madeni İşletmesi açılması planı, Gördes halkını çevre alanında örgütlenmeye itti. Gördes Çevre Kültür ve Tarih Derneği, hem kuruluşu hem de maden ile alakalı bir açıklama yayınladıç

Çaldağı’ndaki nikel madeninin aksine kapalı liç yöntemiyle yapılması planlanan ve 25 yıl süreyle faaliyette bulunacak madenin, yaratacağı doğa tahribatına dikkat çekilen açıklama şu şekilde:

Meta Madencilik tarafından Gördes, Akhisar ve Sındırgı İlçeleri arasında bulunan Tavşan Alanı mevkiinde Nikel Madeni İşletmesi açılması ve 2011 yılında yatırıma başlanması kararlaştırılmıştır. 2 belde ve 5 köyü kapsayan projenin Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan Çed Raporuna göre 25 yıl süre ile günde 1.000 ton sülfürik asit kullanılarak toplam 250 000 ton metalik nikel ve 20 000 ton kobalt tuzları üretimi öngörülmüştür. Sülfürik asit önceleri her gün 20 tonluk 50 tankerle taşınarak işletme sahasına getirilecek, daha sonraları kullanılacak asit işletme içersinde üretilecektir. Kapalı liç yöntemiyle üretim yapılması planlandığı için çevrede bulunan vasıfsız linyit kömürlerinden yılda 70 000 ton kullanılarak gerekli enerji sağlanacaktır. İşletme için 50 lt/sn su kullanılarak zaten yetersiz yeraltı su kaynaklarına sahip yörede su sorunu artacak, yöreden sağlanacak 50 vasıfsız işçiye karşılık 19 500 dekar tarım alanı, binlerce dekar orman ve mera yok edilerek yüzlerce insanın işi  ellerinden alınacak, ormanlardan 300 000 ağaç kesilecektir.

İşletmenin 25 yıl süreyle neden olacağı görüntü, gürültü hava ve su kirliliği, rüzgar ve yağmur erozyonu yanında su toplama havzası içinde bulunan İzmir kentinin yapılmış ve yapılacak Gördes, Başlamış ve Çağlayan barajları ile Sındırgı göletinin sularında insan sağlığını tehdit edecek kirlenmelere yol açacaktır. E.Ü.T.F. Halk Sağlılğ Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa’nın ifadesiyle proje işletmeye açıldığında İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl hizmete açılan İzmir içme suyunun % 30unu karşılayacak olan Gördes Barajını unutmak zorunda kalabilecektir.

2011 yılı başından bu yana konu ile ilgili olarak Gördesliler Derneği, bünyesinde oluşturduğu Çevre Komisyonu aracılığı ile çevre köylüleri ve Gördes kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlemiş, çevre örgütleri nezdinde girişimlerde bulunarak konuyu topluma duyurmak yönünde çalışmalar gerçekleştirmiştir.

İşletmenin çevreye, yöre halkına vereceği zararları, doğada yol açacağı tahribatı dikkate alan biz yöre köylüleri kendi aramızda birleşip örgütlü olarak mücadele kararı alarak ve 08. Eylül. 2011 tarihi itibariyle Gördes Çevre Kültür ve Tarih Derneğini

(GÖRÇEV) kurarak çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

“İnsanların sağlıklı çevrede yaşama hakkının, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunmasının sadece var olan hukuksal düzenlemelerle sağlanamayacağı düşüncesiyle; Her türlü çevresel kirlenme, doğal, kültürel ve tarihsel değerlerin bozulmasına yönelik çalışmalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve uyarılmasını, koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak” amacıyla :

1-Süleyman GÜVEN Başkan

2- Fatih AYAZ Başkan Yardımcısı

3-Mustafa CAN Sekreter

4-Erol ÇAVUŞ Sayman

5-Muhittin KAYA Üye

6-Mehmet EFE Üye

7-İbrahim KÜÇÜK Üye. kurucu üye ve geçici yönetim kurulu olarak belirledik.

Girişimimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm bölge halkının ve doğaya, çevreye duyarlı kamuoyunun desteğiyle amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum.

Ege Bölgesinin en bakir ve en az tahrip edilmiş Gördes, Akhisar ve Sındırgı İlçelerinin sınırları içinde bulunan Tavşan Alanını vahşi madenciliğe teslim etmeyeceğiz, nikel projesinin hayata geçmemesi, doğamızın talan edilmemesi için elimizden gelen her türlü eylemi ve girişimi yapmaktan geri durmayacağız. 09. Eylül. 2011

Süleyman GÜVEN

Gördes Çevre Kültür ve Tarih Derneği ( Görçev )

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

You may also like

Comments

Comments are closed.