Doğa Mücadelesi

Gemlik kimyasal depolamaya karşı toplanıyor

Gemlikliler, yapılması planlanan kimyasal depolama tesisine karşı bir toplantı düzenliyor.
Gemlik Gübre AŞ‘nin ÇED olur raporu alan “Gemlik Gübre Limanı Rıhtım İlavesi ve Depolama Alanları Projesi”ne karşı 13 Aralık 2011 Salı günü yapılacak toplantıda, konuyla ilgili uzmanlar, demokratik kitle örgütleri ve Gemlikliler tesis karşıtı mücadelede sözlerini söyleyecekler.
Tarih: 13 Aralık 2011
Saat: 19:30
Yer: Belediye Nikah Salonu (Belediye Yanı) Gemlik
Toplantı gündemi
Açılış Konuşması
Projenin Kısa Tanıtımı
Basın Açıklaması
Uzmanların Açıklamaları
Soru ve Yanıt
(Alınan kararlar ve sonuç bildirgesi)

Toplantıya katılacak kuruluşlar
Gemlik Sivil Girişimi
DOĞADER Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şb.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şb.