İklim değişikliği ve mental sağlık ilişkisi: Doğrudan etkileyebilir mi?

İklim değişikliği ve mental sağlık arasındaki bağlantı üzerine odaklanan yeni araştırmalar, özellikle mevsimsel şartların değişiminin nasıl bir etki yarattığını gözler önüne seriyor. Finlandiya’daki Doğu Finlandiya Üniversitesi‘nden Psikoloji Profesörü Marianna Virtanen ve Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü‘nden Araştırma Profesörü Timo Partonen tarafından yürütülen bir araştırmada, mevsimsel ışık seviyelerindeki değişiklikler ile zihinsel sağlık arasındaki ilişki incelendi. Sonuçlar, özellikle ekim ve kasım aylarında depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları nedeniyle alınan hastalık izinlerinde belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Bu dönemde, hasta izinlerinin sayısı yaz aylarına kıyasla neredeyse iki katına çıkıyor ve erken sonbahara göre de yaklaşık dörtte bir oranında daha fazla. Araştırmada ayrıca, bipolar … İklim değişikliği ve mental sağlık ilişkisi: Doğrudan etkileyebilir mi? okumayı sürdür