İklim değişikliği dünya çapında aşırı hava olaylarını nasıl etkiliyor?

IOP Publishing tarafından yayınlanan yeni bir akademik dergi olan Environmental Research: Climate, bugün yayınlanan ilk sayısında yeni bir çalışmaya dikkat çekiyor: Bilimsel ilişkilendirme çalışmaları, aşırı hava koşullarının ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileri arasında bağlantı kurmada büyük ilerlemelere yol açtı; ancak yayınlanan araştırmalardaki büyük boşluklar, iklim değişikliğinin zararlarını hala tam olarak ortaya koymuyor. Oxford Üniversitesi, Imperial College London ve Victoria University of Wellington‘dan araştırmacılar, beş farklı aşırı hava olayı türünün etkilerini ve bu olayların ne dereceye kadar insan kaynaklı iklim değişikliğine atfedilebileceğini inceledi. ‘İklim değişikliğinin her olayda oynadığı rol, sıcak dalgalarından daha değişken’ Söz konusu çalışma için iklim değişikliğinin belirli … İklim değişikliği dünya çapında aşırı hava olaylarını nasıl etkiliyor? okumayı sürdür