Bakanlık itirazına rağmen Akyaka imar planı revizyonunun yürütmesi durduruldu

Muğla‘nın Ula ilçesinde yer alan Akyaka Mahallesi‘nde Akyaka İmar Planı Revizyonuna karşı Akyakalılar tarafından açılan yürütmeyi durdurma talepli iptal davasında mahkeme doğaseverler lehine karar verdi. Muğla 3. İdare Mahkemesi hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirerek oy birliği ile Yürütmeyi Durdurma kararı vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasal süre içinde karara itiraz hakkını kullanmıştı. İtiraz kabul edilmedi İzmir Bölge İdare Mahkemesi Nöbetçi Dairesince görüşülen itirazın karar metninde, “Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığını” söyledi. Sözcü’den Mustafa Sarıipek’in haberine göre mahkeme itirazı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca … Bakanlık itirazına rağmen Akyaka imar planı revizyonunun yürütmesi durduruldu okumayı sürdür