Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir tekstil stratejisi

Avrupa Birliği, son yıllarda sürdürülebilir ve döngüsel moda ile ilgili kimi uygulamalar, öneriler ve kampanyalar yayınlıyor. 2030 yılına dair hedefleri içeren “Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi”ni 2022 yılında yayınlamasının ardından 2023 yılının başında da bir kampanya ile gençleri hedefledi. AB tekstil tüketimi, gıda, barınma ve hareketlilikten sonra çevre ve iklim değişikliği üzerinde ortalama olarak dördüncü en yüksek etkiye sahip. Aynı zamanda su ve arazi kullanımı için üçüncü en yüksek tüketim alanı ve birincil hammadde kullanımı ve sera gazı emisyonları için en yüksek beşinci bölge. Avrupa Birliği uygulamaları Türkiye’yi de oldukça ilgilendiriyor çünkü dünyada önemli bir tekstil üreticisi konumunda olan Türkiye, … Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir tekstil stratejisi okumayı sürdür