Doğa MücadelesiManşet

Tekkale HES’ten kurtuldu

0

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Tekkale’de ‘HES yapılmalıdır’ diyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının itirazını redetti.

Yusufeli’ne bağlı Tekkale Köyü sınırları içerisinde kurulması planlanan HES regülatörü projesinin yürütmesinin durdurulmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu karara itiraz etti. İtiraz gerekçesinde, Rize İdare Mahkemesinin verdiği, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan ve hazırlanacak bilirkişi raporlarının incelenerek tarafların varsa itirazı alındıktan ve itiraz süreleri geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması kararıyla ilgili gereken şartların oluşmadığı iddiasında bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kararın kaldırılmasını istedi.

Trabzon Bölge İdare Mahkemesinde görülen davada, yürütmenin durdurulması gibi kesin çözüm olmayan kararlar üzerinden itirazlar yapılamayacağı nedeniyle itirazın incelenmeden reddine karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Yusufeli Belediyesi tarafından açılan davanın Yusufeli’nin geleceğine yönelik bir kaygıdan kaynaklandığını söyledi.

Yusufeli Belediyesi, Tekkale HES Projesinde havza planlaması yapılmadığı, doğal hayatın etkilenmemesi için gereken tedbirlerin alınmadığı, sağlıklı bir ölçümle debi planlaması yapılmadığı, bırakılacak can suyu miktarının ilgili şirketin inisiyatifine bırakıldığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle bakanlık aleyhine dava açmıştı. Rize İdare Mahkemesi de Tekkale HES projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. 

(Evrensel)

You may also like

Comments

Comments are closed.