Editörün SeçtikleriKanal İstanbulManşetTürkiye

Kanal İstanbul için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak

HDP‘nin Kanal İstanbul Projesi‘nin yapımına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu’nun iptal edilmesi ve ‘yürütmenin durdurulması’ talebiyle açtığı davada mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı aldı.

HDP’nin başvurusunu inceleyen İstanbul 10. idare Mahkemesi‘nin 5 Mayıs’ta oy birliğiyle aldığı kararda “Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” hükmedildi.

Üstün: Diğer davaları da etkileyecek

HDP Ekoloji Komisyonu üyesi ve 25’inci dönem İstanbul milletvekili Prof. Dr. Beyza Üstün, Yeşil Gazete’ye yaptığı açıklamada Kanal İstanbul projesine karşı şu ana kadar odaların, partilerin, ekoloji mücadelelerinin ve yurttaşların çok sayıda dava açtığını hatırlattı.

Bütün mahkeme süreçlerinin büyük bir ihtimalle bu dava üzerinden yürütüleceğini söyleyen Üstün, “buradan çıkacak sonucu diğer başvurulara da işleyecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Üstün yaptığı açıklamada “Şu andaki hukuk sistemiyle çok iyi şeyler beklemiyoruz ama biz meşru süreci takip ediyoruz. Biliyoruz ki irademizi ortaya koyabileceğimiz iki zemin var. Birincisi hukuki zemin ikincisi ise kitlelerin bir araya geldiği toplumsal zemin” dedi.

‘Keşif gününde alanda olmalıyız’

Henüz tarihlerin mahkeme tarafından açıklanmadığını belirten Üstün, keşif günü projeye karşı gelen herkesin bir araya gelmesi ve dayanışmayı güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Beyza Üstün, hukuki sürecin yanında örgütlü mücadeleye de devam edeceklerini belirterek “Yurttaşlar, partiler, ekoloji mücadeleleri olarak örgütlü mücadelemize devam edeceğiz. Proje iptal edilene kadar da durmayacağız” diye konuştu. 

HDP 20 Ocak’ta mahkemeye başvurmuştu

HDP Hukuk ve Ekoloji komisyonları, Kanal İstanbul ÇED Raporu’nun iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı 20 Ocak’ta İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu.

İstanbul İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçede, HDP’nin ilgili tüzük ve program hükümlerine yer verilerek, “Parti tüzük ve programında yer alan bu amaç ve hedefler doğrultusunda, Halkların Demokratik Partisi’nin dava konusu Kanal İstanbul Projesi için verilen hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan yok hükmündeki ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmakta hukuksal menfaati vardır” denilmişti.

Başvuruda, ÇED’in ilgili mevzuatlara, yasal ve Anayasal aykırılıklara işaret edilmiş ve ÇED Raporu’nun iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep edilmişti.