Hayvan refahı, ilk defa OECD yönergelerine dahil edildi!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), işletmeleri ilk kez politika ve uygulamalarında hayvan refahını desteklemeye çağırdı. OECD’nin 8 Haziran’da yayımladığı ‘Çok Uluslu Şirketler için Sorumlu İş Davranışı İlkeleri Kılavuzu‘, etik iş uygulamaları için küresel bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Kafessiz Türkiye tarafından kılavuz, “OECD’nin 38 üye ülkesindeki hayvanlar için geniş kapsamlı olumlu etkilere sahip olabilir” şeklinde değerlendiriliyor. Hayvan refahını ele almayan 2011 ilkelerinin aksine, güncellenen çevre bölümü, işletmeleri uluslararası hayvan refahı standartlarına uymaya çağırıyor. Diğer unsurların yanı sıra hayvanın sağlıklı, rahat ve iyi beslenmiş olmasını gerektiren “iyi refahı” tanımlayan kılavuzun 85. maddesinde şöyle yazıyor: “İşletmeler, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) … Hayvan refahı, ilk defa OECD yönergelerine dahil edildi! okumayı sürdür