Doğaya fiyat biçilmeli! – Tony Juniper

Doğanın ekonomik değerini belirleme çalışmalarına karşı mücadele vermek doğanın çok az ya da hiç değeri olmadığına inananların elini kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramaz.